روز داغ دیگری برای بیوتکنولوژی با صندلی خالی ایران سپری می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که از روز دوشنبه آغاز به کار کرده است دومین روز بحث‌های مهم خود را در حالی سپری می‌کند که صندلی ایران برای اولین بار در تاریخ مذاکرات مربوط به ایمنی زیستی همچنان خالی است.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که از روز دوشنبه آغاز به کار کرده است دومین روز بحث‌های مهم خود را در حالی سپری می‌کند که صندلی ایران برای اولین بار در تاریخ مذاکرات مربوط به ایمنی زیستی همچنان خالی است.
در روز دوم این اجلاس شرکت کنندگان به دو گروه کاری تقسیم شدند تا بتوانند در طول 5 روز کاری پیش بینی شده برای این اجلاس دستور جلسات را به پایان ببرند. مهمترین دستور جلسه امروز بحث آنالیز احتمال خطر و مدیریت خطر و متن موسوم به "راهنمای آنالیز احتمال خطر" و "ارزیابی و بازنگری" در نحوه اجرای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بود. شرکت کنندگان تقریبا با اجماع خوبی ضمن تاکید بر ضرورت تهیه راهنمای آنالیز احتمال خطر معتقد بودند که این راهنما باید صرف در حد "راهنما" باقی بماند و موجب پیچیدگی بیشتر آنالیز احتمال خطر نشوند.
در بحث مربوط به بازنگری دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران که تنها ایرانی شرکت کننده در این اجلاس است با اشاره به اهداف اولیه تدوین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که تسهیل استفاده از فواید بیوتکنولوژی و انتقال ایمن آن به کشورهای در حال توسعه بوده است گفت: " متاسفانه در حال حاضر این مقصود حاصل نشده و این پروتکل مبنایی برای مخالفت با بیوتکنولوژی قرار گرفته است و این در حالی است که متون بین‌المللی بالادست مانند دستور کار 21 بر آموزش بیوتکنولوژی به کشورهای در حال توسعه برای استفاده از این فناوری در حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از محیط زیست و تضمین امنیت غذایی تاکید دارند." بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی در ادامه پیشنهاد داد تا با استناد به بند 7.4 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا برخی از محصولات تراریخته که بیش از 16 سال است که در سبد مصرف غذایی مردم قرار دارند و تا کنون هیچ نوع گزارش قابل اثباتی در مورد زیان آور بودن آن ارائه نشده است از شمول قانون مستثنی شوند و زمان آن فرا رسیده است تا با استفاده از آشنایی به دست آمده طی مدت طولاتی نزدیک به دو دهه گذشته به بحث‌هایی که نتیجه‌اش جز عقب ماندن کشورهای در حال توسعه از قافله بیوتکنولوژی است خاتمه داده شود".

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.