موفقیت‌های نهضت جهانی پژوهشگران و مسئولین نظارتی بخش عمومی (PRRI) در ششمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (COP/MOP 6) از اول تا پنجم اکتبر در حیدرآباد هند برگزار شد. همانند اجلاس‌های قبلی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، نهضت جهانی پژوهشگران و مسئولین نظارتی بخش عمومی (PRRI) نشست‌های آماده‌سازی را برای …

ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (COP/MOP 6) از اول تا پنجم اکتبر در حیدرآباد هند برگزار شد. همانند اجلاس‌های قبلی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، نهضت جهانی پژوهشگران و مسئولین نظارتی بخش عمومی (PRRI) نشست‌های آماده‌سازی را برای همکاری سازمان‌یافته و تسهیل مشارکت پژوهشگران عمومی در ششمین نشست پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا تشکیل داد.
برای اطلاع بیشتر در مورد جلسات مقدماتی MOP6 و همچنین بیانیه‌های اعلام شده در ششمین نشست پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط نهضت جهانی پژوهشگران و مسئولین نظارتی بخش عمومی (PRRI) فایل پیوست را ببينيد.
خلاصه‌ای از این بیانیه‌ها (ملاحظات ابراز شده توسط PRRI)
·        این پروتکل تقریبا به غیر از آنچه که در ابتدا برای آن تنظیم شده بود، استفاده می‌شود. به عنوان مثال این پروتکل برای این تنظیم شد که ابزاری باشد برای کشورها برای تصمیم‌گیری آگاهانه به طوریکه بتوانند منافع حاصل از بیوتکنولوژی مدرن را به اشتراک بگذارند و از آن بهره مند شوند.
·        برخی از کشورها از آنچه این پروتکل خواسته فراتر رفته‌اند، در نتیجه این امر باعث ایجاد موانع غیرضروری برای موسسات پژوهشی دولتی برای انجام پژوهش و همکاری بین‌المللی شده است.
·        بعضی از اوقات به نظر می‌رسد که بازدارندگان منافع قابل توجه به دست آمده برای کشاورزان و محیط زیست را مدنظر قرار نمی‌دهند درحالیکه تا کنون هیچ گزارشی از عوارض جانبی موجودات زنده تراریخته بر سلامت انسان و یا تنوع زیستی مشاهده نشده است.
·        گاهی اوقات به نظر می‌رسد که اجلاس MOP عجله زیادی برای تولید راهنما و مدارک جدید دیگر دارد بدون اینکه ارزیابی مناسبی از سودمندی اسناد و راهنماهای قبلی داشته باشد.
اگرچه این ملاحظات همچنان پابرجا است ولی PRRI با رضایت اعلام كرد که در طول اجلاس ششم موفقیت‌های زیر بدست آمده است.
·        بسیاری از هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس ششم در مورد نیاز رو به رشد و فوری به منظور توسعه و گسترش محصولات بیوتکنولوژی مدرن برای منافعی که در زمینه رفاه انسان دارد سطح آگاهی بالایی از خود نشان دادند.
·        اجلاس ششم تصمیم گرفت که راهنمای فعلی ارزیابی خطر را که تا کنون تولید شده بررسی کند و آن را به تصويب نرساند.
·        در اجلاس ششم مرجعيت علمي اجلاس با PRRI بود.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.