موفقيت پژوهشگران پاکستانی در تولید پنبه تراريخته مقاوم به ویروس

ترجمه تنظيم: نغمه عبيري/
بيماري ویروسي پیچیدگی برگ پنبه٬ بیماری بسیار مخربي در پاکستان است که امید می‌رود با پنبه تراریخته مقاوم در برابر ویروس که توسط دکتر احمد نصیر از مرکز بیولوژی مولکولی دانشگاه پنجاب (CEMB) و دکتر سلیم حیدر از موسسه علوم کشاورزی تولید شده است٬ بتوان این بیماری را …

بيماري ویروسي پیچیدگی برگ پنبه٬ بیماری بسیار مخربي در پاکستان است که امید می‌رود با پنبه تراریخته مقاوم در برابر ویروس که توسط دکتر احمد نصیر از مرکز بیولوژی مولکولی دانشگاه پنجاب (CEMB) و دکتر سلیم حیدر از موسسه علوم کشاورزی تولید شده است٬ بتوان این بیماری را کنترل کرد. پنبه تراریخته با استفاده از فناوری RNAi و بهترین ارقام پنبه پنجاب تولید شده است. قبل از ارائه اين بذور به کشاورزان آزمون‌های مزرعه‌ای به مدت یک تا دو سال آینده نياز خواهد بود. وزیر کشاورزی پاکستان٬ مالک احمد علی٬ پژوهشگران را برای این پیشرفت ستایش کرد و از حمایت دولت پنجاب در پروژه‌های بیوتکنولوژی به منظور افزایش تولید محصول پنبه و دیگر محصولات اصلی سخن گفت.
مقاله اصلی را می‌توانید در آدرس زیر ببینید.

ترجمه تنظيم: نغمه عبيري

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.