مطالعه استراتژی دوز بالا/پناهگاه برای مدیریت مقاومت حشرات در برابر گیاهان تراریخته Bt داراي یک تا دو ژن

ترجمه و تنظيم: نغمه عبيري-
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA) استفاده از استراتژی دوز بالا/پناهگاه* را در مدیریت مقاومت به حشرات گیاهان تراریخته Bt پیشنهاد داد. این استراتژی برای اولین بار در گیاهان …

آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA) استفاده از استراتژی دوز بالا/پناهگاه* را در مدیریت مقاومت به حشرات گیاهان تراریخته Bt پیشنهاد داد. این استراتژی برای اولین بار در گیاهان ترایخته Bt بیان‌کننده یک پروتئین Cry بکار برده شده بود. دو دانشمند به نام‌های آیکو گریسپریت و جان کلود گرگوری از بلژیک کارایی استراتژی دوز بالا/پناهگاه را در گیاهان تراریخته Bt بیان‌کننده یک یا دو پروتئین Cry مورد ارزیابی قرار دادند. آنها با استفاده از مدل‌های ریاضی به ارزیابی این مسئله پرداختند که آیا حضور دو پروتئین Bt درغلظت‌های بالا و اثرات اندازه نسبی ناحيه پناهگاه در تکامل مقاومت و تراکم جمعیت وجود داشته است.
نتایج نشان دادند که گیاهان تراریخته با یک پروتئین Bt٬ برای مدیریت مقاومت باید در غلظت بالا بیان شوند. برای گیاهان تراریخته با دو پروتئین Bt٬ اگر از پروتئین برای اولین بار استفاده می‌شود یک پروتئین Bt می‌تواند در غلظت پایین بیان شود و استفاده از ناحيه پناهگاه كم (Small refuge zone) مناسب است.
از سایت http://www.mdpi.com/2072-6651/4/10/810 می‌توانید به این مقاله دسترسی داشته باشید.
توضیح مترجم* (استراتژی دوز بالا/پناهگاه چیست؟ آفات با هر روشي كه كنترل شوند در مدت زمان كوتاه يا بلندي نسبت به آن روش كنترل آفت مقاوم مي‌شوند. بروز مقاومت دير يا زود دارد ولي اجتناب پذير نيست. به همين دليل تلاش پژوهشگران در مديريت مقاومت اين است كه تا جاي ممكن بروز مقاومت در حشره آفت را به مدت قابل توجهي به عقب بيندازند. يكي از اصول مديريت مقاومت اين است كه گياه تراريخته بيان كننده پروتئين حشره كش مانند Bt بايد اين پروتئين را در مقادير بالا توليد كند تا در صورت بروز جهش در حشره (كه معمولا به صورت ناخالص رخ ميدهد) بتواند حشرات جهش‌یافته ناخالص را هم از بين ببرد. همراه با اين راهبرد، استفاده از پناهگاه براي تامين حشرات خالص حساس به پروتئين حشره‌كش مورد نظر ضرورت دارد تا چنانچه حشراتي پيدا شدند كه به صورت خالص نسبت به پروتئين حشره‌كش مقاوم بودند با آميزش با يكديگر جمعيتشان را توسعه ندهند بلكه در آميزش با حشرات خالص حساس جمعيت مقاوم ناخالص را به وجود بياورند كه آنها هم به نوبه خود در نتيجه تغذيه از گياه با دوز بالا از بين خواهند رفت. منظور از پناهگاه ميتواند قطعههايي از مزرعهاي باشد كه به كشت گياهان غيرتراريخته اختصاص پيدا كرده و يا ميتواند به صورت عدم بيان ژن در بافتهاي خاصي از گياه تراريخته باشد. در اينجا منظور از محدوده ناحيه پناهگاه ابعاد مزرعه غيرتراريخته در درون يا مجاورت مزرعه تراريخته است).
ترجمه و تنظيم: نغمه عبيري
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.