اثرهاي مصرف ذرت تراریخته Bt بر روی ایمنی خوک‌ها و فرزندان آنها

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران٬ پژوهشي به منظور تعیین اثر تغذیه از ذرت تراریخته توسط خوک‌ها در طول بارداری و شیردهی در ایمنی مادر و فرزندان و برای شناسایی سرنوشت ژن منتقل شده توسط استفان بازویانو و یک تیم پژوهشی انجام شد.
در این پژوهش …

پژوهشي به منظور تعیین اثر تغذیه از ذرت تراریخته توسط خوک‌ها در طول بارداری و شیردهی در ایمنی مادر و فرزندان و برای شناسایی سرنوشت ژن منتقل شده توسط استفان بازویانو و یک تیم پژوهشی انجام شد.
در این پژوهش یک گروه از خوک‌ها با رژیم غذایی ذرت تراریخته Bt (MON810) و گروه دیگر از خوک‌ها با رژیم غذایی ذرت غیر تراریخته به مدت 143 روز از زمان تلقیح تغذیه شدند. عملکرد سیستم ایمنی آنها با استفاده از بررسي فنوتیپی ياختههاي سفيد خون٬ هماتولوژی و حضور آنتی‌بادی مخصوص Cry1Ab در خون در روزهای 0٬ 28 و 110از بارداری و در پایان دوره شیردهی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیاج این آزمایش نشان داد که هیچ التهاب یا واکنش آلرژیک در خوک‌ها و فرزندانشان تحت شرایط دو تیمار (تغذیه با ذرت تراریخته Bt و ذرت غیر تراریخته) مشاهده نشد. وجود ژن cry1Ab و پروتئین Cry1Ab در خون و مدفوع خوک‌ها و فرزندان آنها مورد بررسی قرار گرفت اما در هیچ یک مشاهده نشد.
این یافته‌ها اطلاعات بیشتری را در مورد ارزیابی ایمنی ذرت تراریخته Bt فراهم می‌کند.
این مقاله به صورت آزاد در PLoSOne در دسترس است.

 مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.