کشف نشانگر زیستی افسردگی و عصبانیت در نوجوانان

ترجمه و تنظيم: مهندس آرزو متقي٬ عضو انجمن ايمني زيستي-
پژوهشگران موفق به کشف نشانگر زیستی افسردگی و عصبانیت در نوجوانان شدند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج این نشانگر را نوعی از یک ژن (فرم کوتاه شده ژن 5-HTTLPR مسئول نقل و انتقال سروتونین) می‌دانند.
برای این تحقیق 238 نوجوان بین سنین 15 تا 18 تحت آزمایش‌هاي ژنتیک و زیست محیطی قرار گرفتند. در ادامه …

پژوهشگران موفق به کشف نشانگر زیستی افسردگی و عصبانیت در نوجوانان شدند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج این نشانگر را نوعی از یک ژن (فرم کوتاه شده ژن 5-HTTLPR مسئول نقل و انتقال سروتونین) می‌دانند.
برای این تحقیق 238 نوجوان بین سنین 15 تا 18 تحت آزمایش‌هاي ژنتیک و زیست محیطی قرار گرفتند. در ادامه سوالاتی احساسی در اختیار این نوجوانان گذاشته شد که پاسخ سوالات باید یکی از واژه‌های "خوشایند" به عنوان پاسخ مثبت، "َشکست" به عنوان پاسخ منفی و "گستره" به عنوان پاسخ خنثی انتخاب می‌شد.
نوجوانانی که در هر دو آلل 5-HTTLPR خالص بوده، از نظر خانوادگی بیش از شش ماه مشاجره‌هاي خانوادگی داشته و یا قبل از سن شش سالگی شاهد زد و خورد و دعوا بین والدین خود بودند، در ارزیابی احساسات نهفته در لغات و در نتیجه فراوری احساسات خود مشکل داشتند.
در تحقیقات گذشته نیز مشکلات احساسی (پاسخگویی احساسی) از عوامل اصلی فزآینده ریسک افسردگی و عصبانیت عنوان شده بود. به گفته نویسندگان، در نوجوانانی که در کودکی تحت فشار احساسی و عصبی بوده‌اند، مشکل در فراوری و بیان احساسات به عنوان یک نشانگر حد واسط در بروز افسردگی و عصبانیت نقش دارد.
به عقیده پژوهشگران، با انجام آزمون‌های ساده (نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد) می‌توان نوجوانانی که دارای نشانگر مذکور هستند را شناسایی و از بروز افسردگی و عصبانیت در آنها جلوگیری کرد.
به گفته دکتر یان گودیر، پژوهشگر ارشد این پژوهشگر، روند اینکه در زمان بروز مشکل چگونه فکر می‌کنیم، پیچیده است همانطور که مشخص نیست چرا برخی از افراد خوشبین بوده و نیمه پر لیوان را می‌بینند و عده‌ای برعکس هستند. به نظر می‌رسد که نوع تفکر ما در تقابل با مشکلات تحت تاثیر تجارب کودکی و آرایش ژنی ما هستند.
نتایج تحقیقات مورد اشاره، در ژورنال PLoS One به چاپ رسیده است.

ترجمه و تنظيم: مهندس آرزو متقي٬ عضو انجمن ايمني زيستي

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.