اعتراض به اجاره باغ ملی گیاه شناسی ایران برای برگزاری جشن‌های عروسی/حجتی کاری کند!

بهزاد قره‌یاضی-مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران-
محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم اهتمام ویژه‌ای به بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور داشت. تصور او این بود که ارزش جنگل به چوب آن و ارزش مراتع به علوفه آن و احتمالا ارزش باغ‌های ملی گیاه شناسی به تفرج آن بر می‌گردد. او در حساب‌های سر انگشتی خود تصور می‌کرد …

بهزاد قره‌یاضی-مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران-

محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم اهتمام ویژه‌ای به بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور داشت. تصور او این بود که ارزش جنگل به چوب آن و ارزش مراتع به علوفه آن و احتمالا ارزش باغ‌های ملی گیاه شناسی به تفرج آن بر می‌گردد. او در حساب‌های سر انگشتی خود تصور می‌کرد می‌توان اراضی کشور را بین مردم تقسیم کرد و به هر نفر مقداری زمین داد تا هم در آن زندگی کنند و هم از آن بهره برداری کند. شاید هم واقعا اینطور فکر نمی‌کرد اما برای جلب آرای افراد کم اطلاع اینگونه وانمود می‌کرد. بازگرداندن دام به جنگل‌ها و مراتع و دادن 2000 متر تا 10000 متر زمین به هر نفر برای درست کردن خانه-باغ‌ها در حاشیه شهرها، عبور دادن جاده و خیابان از درون باغ‌های گیاه شناسی و غیره در دولت‌های به ریاست محمود احمدی نژاد با سکوت مطلق و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست و روسای بی‌کفایت آن مواجه بود. پس از تصویب عبور جاده از درون باغ گیاه شناسی نوشهر اکنون نوبت به بزرگترین و معتبرترین باغ ملی گیاه شناسی کشور رسیده است تا مورد "بهره‌برداری" و تخریب قرار گیرد. دولت احمدی نژاد که بر خلاف فرامین و منویات رهبر فرزانه انقلاب بخش‌های پژوهشی کشور به ویژه پژوهش‌های کشاورزی را در طی 8 سال گذشته در گرسنگی مطلق و "شعب ابیطالب" قرار داده بود از آنها خواسته بود تا به هر نحو ممکن اعتبارات مورد نیاز خود را خودشان تدارک کنند؛ خواه از طریق فروش مایملک باشد و خواه از طریق اجاره آنها. اما حتی در تصور کسی هم نمی‌گنجید که مدیران پژوهشی کشور در واحدهای پژوهشی عظیمی مانند موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با قدمت بیش از نیم قرن زیر بار چنین اقدامات ضد علمی بروند. اما متاسفانه فضای مدیریتی 8 سال گذشته واحدهای پژوهشی کشور به ویژه در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تا اندازه‌ای از غیرت ملی و حتی غیرت علمی فاصله گرفته است که رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به جای تلاش بیشتر برای تفهیم مدیریت ارشد کشور به انجام وظایف حاکمیتی خود در حفاظت از تنوع زیستی و جنگل‌ها و مراتع کشور و یا حمایت ویژه از پژوهشگران برای تولید ثروت از محل فروش یافته‌های پژوهشی و عقد قرارداد برای ارائه خدمات علمی مورد نیاز بخش‌های اجرایی عمومی و خصوصی در داخل کشور و حتی کشورهای منطقه و سراسر جهان، اقدام به اجاره باغ ملی گیاه شناسی در نقطه‌ای "امن" برای برگزاری جشن‌های عروسی و رستوران داری می‌کند.

اما دکتر روحانی از اولین روزهای پس از انتخاب و حتی پیش از تحویل دولت با انتصاب مشاور ارشد خود (آقای مهندس ترکان) برای ارتباط با دولت مستقر در دوره انتقالی دو ماهه گذشته نشان داد که مایل است مسیر دیگری را بپیماید. در اولین اقدام مهندس ترکان خواهان توقف علملیات عبور جاده از درون باغ گیاه شناسی نوشهر شد که امیدواری‌های زیادی را در بخش‌های علمی کشور و به ویژه در حوزه‌های محیط زیست وفعالان مدنی کشور بوجود آورد. اکنون انتظار به حق و فوری جامعه علمی کشور بازنگری کامل کلیه قراردادها، مصوبات و "مصممات" دولت پیشین در عرصه‌های مختلف به ویژه در امور حاکمیتی مانند محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی است. استمرار وضعیت فعلی مورد اعتراض جامعه علمی کشور خواهد بود. یکی از این اعتراضات که هفته گذشته به دست مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران رسید مربوط به اعتراض جمعی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور است که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید. انتخاب مهندس محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نیز امیدواری‌های بیشتری را برای "ایجاد تغییرات گسترده" بوجود آورده است. همه چشم‌ها به اولین اقدامات او و همکاران او دوخته شده است…

 

بسمه تعالي

باغ‌های گياه شناسی يكی از ركن‌های اساسی حفظ تنوع زيستی يك كشور هستند که در ضمن دارای پتانسيل بالايی در بسترسازی برای پژوهش و آموزش تخصصی تنوع گياهی و شناخت منابع ژنتيك منطقه‌ای و جهانی هستند. در اين راستا سعی شده است در ايران نيز همانند عمده كشورهايی كه در اين ارتباط دارای سياست‌های روشن و تعريف شده‌ای هستند در طول چهل سال گذشته، احداث باغ گياه شناسی ملی ايران و باغ‌های اقماری آن در قالب يك برنامه ملی و حاكميتی پيگيری شود. با وجود فراز و نشيبهای متعدد، اكنون باغ گياه شناسی ملی ايران به عنوان يكی از مطرح‌ترين باغ گياه شناسی در كنار ساير باغ‌های گياه شناسی مهم جهانی كه عمدتا در كشورهای توسعه يافته شكل گرفته‌اند خودنمايی می‌كند.

اما متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم سياست‌های ضد توسعه پايدار و ضد محيط زيستی تمامي نداشت و پيرو تخريب بخشی از باغ گياه شناسی نوشهر، در راستای به اصطلاح تامين منابع مالی؛ باغ گياه شناسی ملی ايران نيز توسط مديريت موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور در قالب يك قراداد پنج ساله تحت عنوان مديريت بازديدكنندگان و مديريت بهره برداری دراجاره!!!! پنج ساله!!! يك شركت خصوصی قرار گرفته است كه از اين عرصه عظيم علمی و تنوع زيستی كه هزاران گونه گياهی از نقاط مختلف كشور و جهان را در خود جا داده است را به عنوان برگزاری جشن‌ها، تجمع گروهی و خانوادگی به صورت شبانه! روز تحت عنوان برنامه‌های گردشگری استفاده کند!!!

حال سئوال اساسی ومطرح اين است كه آيا در اين كشور در ارتباط با توسعه پايدار، حفظ تنوع زيستی و حفظ منابع ژنتيك خط قرمزي وجود دارد؟! اگر وجود داشت اين اتفاقات خائنانه و خجالت آور اتفاق می‌افتاد؟ يعني اين كشور در دوره آقایان اين قدر بدبخت و بيچاره شده بود كه از پس نگهداری و حفاظت اين گونه عرصه‌های ملی برنمی‌آمد و ناچار باید چنين گنجينه‌ای را كه داشتن آن آروزی هر كشوری است در اختيار يك عده افراد بی مسئوليت، کم سواد كه چيزی جز مديريت يك رستوران را بلد نيستند قرار دهد. راستی مسئوليت حاكميتی در قبال حفظ تنوع زيستی كشور در كجای سيستم مديريتی كشور معنی و ترجمه می‌شود؟؟!!! وقتی كه يك سيستم حتی از پس حفظ باغ گياه شناسی ملی كشورش بر نمی‌آيد و يا آنقدر بی توجه است كه سرنوشت اين چنين عرصه‌های ارزشمند را در اختيار يك سری مديران کم سواد و نالايق قرار می‌دهند.

حتی تصور چنين اتفاقی در يك كشور توسعه يافته سرمايه داری غرب نيز كه بخش خصوصی حرف اول را می‌‌زند ممكن نيست. لذا از مسئولين محترم تقاضا می‌شود هر چه سريع‌تر اين قرارداد لغو شده و برای تامين بودجه موردنياز آن تمهيداتی اتخاذ شود و گرنه به تدريج شاهد از هم پاشيدگی باغ عظيم ملی خواهيم بود! و نيز بازتاب اجاره باغ گياه شناسی ملی توسط يك شركت خصوصی گردشگری باعث شرمندگی كشور خواهد بود.

 

                 تعدادی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.