مطالبه متخصصين برای بازگشت شايسته‌سالاری در عرصه مديریت بيوتكنولوژی

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- جمعي از اعضای هيأت مديره‌ی انجمن‌های علمی مرتبط با زيست‌فناوری كشور شامل انجمن بيوتكنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، ژنتيك، زيست‌شناسی، و ايمني زيستی با دكتر وحيد احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ديدار و پيرامون مسائل مرتبط با زيست‌فناوری كشور گفتگو كردند…

جمعي از اعضای هيأت مديره‌ی انجمن‌های علمی مرتبط با زيست‌فناوری كشور شامل انجمن بيوتكنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، ژنتيك، زيست‌شناسی، و ايمني زيستی با دكتر وحيد احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ديدار و پيرامون مسائل مرتبط با زيست‌فناوری كشور گفتگو كردند.

در اين ديدار، دكتر قره‌ياضی به عنوان رييس انجمن‌های ايمنی زيستی و زراعت و اصلاح نباتات، با تبريك كسب رأی اعتماد دكتر رضا فرجی دانا، وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوری از مجلس شورای اسلامي، و نيز تبريك به خاطر انتخاب شايسته‌ی دكتر احمدی به سمت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری، آمادگی انجمن‌های علمی كشور برای همكاری با آن وزارت در انجام وظايف محوله بخصوص در زمينه‌های مرتبط با بيوتكنولوژی در جهت نيل به موفقيت كه قطعاً موفقيت نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود را اعلام كرد.

در ادامه دكتر جلالي، رييس انجمن ژنتيك كشور، ضمن معرفی اين انجمن و پتانسيل‌ها و خدمات آن، عنوان کرد كه با توجه به وجود افراد تحصيل‌كرده و صاحب‌نظر در زمينه‌ی بيوتكنولوژی، و وجود منابع مالی مناسب برای پژوهش انتظار می‌رفت كه كشور صاحب پيشرفت‌های چشمگيری شود كه متأسفانه به جز زمينه‌ی بيوتكنولوژی پزشكی، در ساير زمينه‌ها بخصوص، كشاورزی، شاهد پسرفت بوده‌ايم و دليل اين امر، وجود مديريت ناكارآمد و ناآشنا به اين حوزه است. وی اظهار اميدواری كرد كه در دولت جديد، از افراد متخصص و معتقد به بيوتكنولوژی در مديريت‌های كلان و خرد اين حوزه استفاده شود.

دكتر ملبوبی عضو هیأت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران با اشاره به نقش 50 درصدی بيوتكنولوژی درتأمين امنيت و بخصوص امنيت غذايی كشور و با برشمردن چالش‌های مديريتی دولت‌های نهم و دهم در اين حوزه و ذكر مثال‌های متعدد، عدم درك درست مديران هشت سال گذشته در اين حوزه از بيوتكنولوژی به خصوص مديريت بسيار ناكارآمد دكتر لطفي، و به بيراهه كشاندن پژوهش را يادآور شد.

دكتر زماني، رييس انجمن زيست‌شناسی كشور نيز با برشمردن توان نيروی انسانی و زيرساخت‌های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيك و بيوتكنولوژی، نقش دكتر لطفی در توقف پژوهش‌های اميدبخش را پررنگ دانست و نسبت به تغيير اين مديريت ناكارآمد اظهار اميدواری کرد.

در ادامه، دكتر خوش‌خلق‌سيما، علت‌العلل مشكلات موجود در حوزه‌ی بيوتكنولوژی كشور را وجود يك تيم مديريتی هماهنگ و ناشايسته در رأس آن دانست و لزوم اعمال تغييرات در اين مديريت‌ها و خواستار استفاده از توان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در گزينش افراد شايسته در شورای عتف، ستاد توسعه زيست‌فناوری و ساير مراكز مديريتی شد.

دكتر اميدي‌نيا، نايب‌رييس انجمن ايمنی زيستی، هم با اشاره به وجود زيرساخت‌ها و نيروی انسانی در كشور و نيز تحريم علمی كشور توسط رقبای غربی و عنوان اينكه زمان مناسب برای توسعه بيوتكنولوژی همين امروز است، خواستار استفاده از اين فرصت و جلوگيری از فرصت‌سوزی و تبديل وضعيت بيوتكنولوژی به وضعيت حال حاضر انرژی هسته‌ای كه به‌دست‌آوردن آن مستلزم صرف هزينه‌های بسياری شده است، شد.

در نهايت، دكتر احمدی، معاون پژوهشی وزير علوم، تحقيقات و فناوری با تشكر از قبول زحمت و حضور هيأت‌های مديره‌ی انجمن‌های علمی مرتبط با بيوتكنولوژی كشور در اين جلسه، و شرح سوابق پژوهشی خود به خصوص در زمينه‌ی استفاده از فوتونيك در توالی‌يابی، طي سخنانی با اشاره به اعتقاد راسخ خود به فناوری‌های نو و از آن جمله، بيوتكنولوژی به عنوان يك بستر جديد برای پيشرفت و تأييد ضمنی وجود مشكلات ياد شده، بر عزم جدّی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بر رسيدگی به وضعيت پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژی به طور اخصّ و نيز استفاده از توان و ظرفيّت‌های وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری براي اصلاح ساختارهای مديريّت بيوتكنولوژی در كشور به طور اعمّ تأكيد کرد.

وی همچنین از آمادگی انجمن‌های علمي مرتبط با بيوتكنولوژی براي همكاری با وزارت علوم، تحقيقات و فناوری استقبال كرده و اظهار اميدواری كرد كه با استفاده از افراد متخصّص در كنار توان علمی و زيرساخت‌های مناسب و وجود روحيه‌ی سدّشكنی در فضای علمی كشور در اين حوزه شاهد پيشرفت و توسعه روزافزون باشيم.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.