ادامه خانه‌تکانی در مدیریت بیوتکنولوژی کشور

به دنبال عزل دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علم و فناوری، کاهش اختیارات دکتر خیام نکویی و تقویت شایعه عزل قریب‌الوقوع وی از معاونت علم و فناوری و عزل دکتر صاحبقدم لطفی از ریاست ستاد توسعه زیست‌فناوری اکنون زمان تحول اساسی دیگری در حوزه مدیریت بیوتکنولوژی کشور فرا رسیده است…

به دنبال عزل دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علم و فناوری، کاهش اختیارات دکتر خیام نکویی و تقویت شایعه عزل قریب‌الوقوع وی از معاونت علم و فناوری و عزل دکتر صاحبقدم لطفی از ریاست ستاد توسعه زیست‌فناوری اکنون زمان تحول اساسی دیگری در حوزه مدیریت بیوتکنولوژی کشور فرا رسیده است.

براساس اطلاعات واصله از منابع موثق دکتر محمدرضا زمانی از سوی دکتر فرجی دانا به ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری منصوب شده و انتظار می‌رود هفته آینده معارفه وی و تودیع دکتر عباس صاحبقدم لطفی برگزار شود. دکتر زمانی دارای دکتری تخصصی در بیولوژی مولکولی از دانشگاه مورداک استرالیا است. وی استاد رشته بیوتکنولوژی است و سابقه ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه را در رزومه خود داشته و از متخصصین برجسته زیست‌شناسی کشور محسوب می‌شود. با این تغییر و تحول به نظر می‌رسد دوران اقتدار و مدیریت هشت ساله پراختیارترین و در عین حال پرحاشیه‌‌ترین و مورد انتقادترین مدیر بخش بیوتکنولوژی کشور به پایان رسیده باشد.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران این انتصاب را به فال نیک گرفته ضمن آرزوی توفیق برای دکتر زمانی و تبریک به مناسبت انتصاب شایسته وی از دکتر فرجی دانا و تیم مدیریتی همراه وی تقدیر و تشکر کرده امیدوار است با این تغییرات مدیریتی دوران فناوری هراسی و دانایی ستیزی به پایان خود رسیده و به تدریج ملت ایران شاهد برخورداری از منافع بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک باشند.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.