دكتر قره‌ياضي خواستار برون‌سپاري كارها و واگذاري آن از سوي ستاد توسعه زيست‌فناوري به انجمن‌هاي علمي شد.

عصر ديروز روسا و پيشكسوتان 14 انجمن علمي مرتبط با بيوتكنولوژي با دكتر سورنا ستاري معاون علم و فناوري رئيس جمهور و دكتر قانعي رئيس جديد ستاد توسعه زيست فناوري ملاقات و گفتگو كردند. در ابتداي اين نشست دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس اتحاديه انجمن‌هاي علوم كشاورزي مدرن و …

عصر ديروز روسا و پيشكسوتان 14 انجمن علمي مرتبط با بيوتكنولوژي با دكتر سورنا ستاري معاون علم و فناوري رئيس جمهور و دكتر قانعي رئيس جديد ستاد توسعه زيست فناوري ملاقات و گفتگو كردند. در ابتداي اين نشست دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس اتحاديه انجمن‌هاي علوم كشاورزي مدرن و رئيس انجمن ايمني زيستي ايران ضمن معرفي توانمندي‌هاي انجمن‌هاي علمي خواستار استفاده نهادينه معاونت علم و فناوري از اين پتانسيل عظيم غير دولتي در جهت پيشبرد اهداف ستاد توسعه زيست‌فناوري و ديپلماسي علمي در تعامل با مراكز معتبر علمي و پژوهشي جهان شد.

وي از دكتر ستاري و دكتر قانعي درخواست كرد از بزرگ شدن و حجيم شدن ستاد جلوگيري كنند و كارها را برون سپاري كرده و بسياري از آنها را به انجمن‌هاي علمي واگذار كنند. براي مثال در ارزيابي عملكرد واحدهاي زيست فناوري كشور هرگز نمي‌توان و نبايد به گزارش مديران آن دستگاه توجه كرد بلكه شايسته است اين كار به نهادهاي تخصصي و آگاه و بدون شائبه انتفاعي مانند انجمن‌هاي علمي واگذار شود كه مي‌تواند ضمن ارزيابي عملكرد اين دستگا‌ه‌ها گزارشي هم از وضعيت موجود بيوتكنولوژي كشور تهيه و ارائه دهند. دكتر قره‌ياضي ضمن تاكيد بر توانمندي انجمن‌هاي علمي براي تحقق هدف سه درصد از توليد ناخالص داخلي با استفاده از بيوتكنولوژي بر ضرورت رفع موانع و تكيه بر استفاده از فناوري مهندسي ژنتيك در كشاورزي گفت: "آرژانتين بيش از 20 ميليارد دلار از طريق كشت محصولات تراريخته سود برده است. تنها با كشت سوياي متحمل به علفكش سود بالغ بر 19/7 ميليارد دلار تخمين زده شده است و اين در حاليست كه ايران بر اساس مستندات غير قابل انكار در سال گذشته بيش از 16 ميليارد دلار محصول كشاورزي وارد كشور كرده كه 5 ميليارد دلار آن محصولات تراريخته بوده است. همين ميزان توليد محصول در كشور با تكيه بر استفاده بي‌رويه از سموم و فشار بر منابع آبي ارزشمند كشور حاصل شده است به نحوي كه كشور ما با مصرف بيش از 90 درصد آب شيرين براي مصارف كشاورزي در معرض خشكي مطلق قرار گرفته است. بيوتكنولوژي براي همه اين موارد راه‌حل دارد و تنها خواسته ما از ستاد اين است كه مسائل انحرافي مانند ايجاد ترديد و ابهام و غيره را بايد كنار گذاشت و حركت رو به جلو را آغاز كرد".

مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.