تاسيس اتحاديه علوم كشاورزي مدرن با عضويت 24 انجمن علمي كشور

عصر ديروز مجمع عمومي اتحاديه انجمن‌هاي علوم كشاورزي مدرن با حضور روساي انجمن‌هاي علمي حوزه كشاورزي٬ منابع طبيعي و علوم مرتبط و يا نمايندگان آنها و حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري تشكيل و اعضاي هيئت مديره آن به شرح زير (به ترتيب بالاترين آراي اخذ شده) انتخاب شدند…

عصر ديروز مجمع عمومي اتحاديه انجمن‌هاي علوم كشاورزي مدرن با حضور روساي انجمن‌هاي علمي حوزه كشاورزي٬ منابع طبيعي و علوم مرتبط و يا نمايندگان آنها و حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري تشكيل و اعضاي هيئت مديره آن به شرح زير (به ترتيب بالاترين آراي اخذ شده) انتخاب شدند.

1.     دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس هيئت مديره اتحاديه

2.     دكتر غلامحسين طهماسبي نايب رئيس اتحاديه

3.     دكتر اميد گيلانپور خزانه‌دار

4.     دكتر محمد جواد قلي‌نيا عضو هيئت مديره

5.     دكتر عبدالرسول تلوري عضو هيئت مديره

6.     دكتر محمدعلي ملبوبي عضو علي البدل

در ضمن خانم دكتر خوش خلق سيما به عنوان بازرس و دكتر عليزاده به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. دكتر قره‌ياضي در مصاحبه اختصاصي با مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران هدف از تاسيس اين اتحاديه را تقويت نقش جامعه علمي كشور در سياست‌گذاري٬ تصميم‌گيري٬ نظارت و مديريت بخش كشاورزي كشور عنوان كرد و گفت: "انجمن‌هاي علمي متاسفانه جايگاه نهادينه‌اي در توسعه بخش كشاورزي نداشته‌اند و در دوره گذشته مورد بي‌اعتنايي مطلق قرار گرفته و حتي مسير رويارويي و تقابل با آنها در پيش گرفته شده بود". رئيس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات با تاكيد بر ضرورت نقادي بر نظاره‌گري هر چه بيشتر جامعه علمي كشور بر عملكرد مديران بخش كشاورزي و همچنين مديران علمي كشور گفت: "در دولت جديد انجمن‌هاي علمي به عنوان همكاران مديريت ارشد در جهت حل چالش‌هاي توسعه بخش كشاورزي تعامل سازنده و گسترده‌اي را با وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع ذيربط رقم خواهند زد".

وي ضمن دعوت از همه انجمن‌هاي علمي كشور كه به نوعي با علوم كشاورزي منابع طبيعي علوم دامي و علوم زيستي و مانند آن مرتبط هستند براي عضويت در اتحاديه انجمن‌هاي علوم كشاورزي مدرن خواستار حضور پررنگ‌تر اين انجمن‌ها در مراحل مختلف سياست‌گذاري٬ تصميم‌سازي٬ اجرا٬ نظارت و ارزيابي برنامه‌ها و پروژه‌هاي بخش كشاورزي شد.

مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.