ارسال میکروارگانیسم‌ها از سایر کشورها به مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران جهت شناسایی، ثبت و ذخیره‌سازی

برای چندمین بار نگهداری و صدور شماره دسترسی 5 سویه میکربی شاخص که حاصل فعاليت علمی دانشمندان خارج از كشور است به بانك ميكروارگانيسم‌ها، يكی از چهار بانك زیستی فعال مركز ملی ذخایر ژنتيك و زيستی ايران سپرده شد…

برای چندمین بار نگهداری و صدور شماره دسترسی 5 سویه میکربی شاخص که حاصل فعاليت علمی دانشمندان خارج از كشور است به بانك ميكروارگانيسم‌ها، يكی از چهار بانك زیستی فعال مركز ملی ذخایر ژنتيك و زيستی ايران سپرده شد.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز در خصوص این موفقیت گفت: صدور شماره دسترسی از سوی مجموعه‌های كشت ميكربی معتبر، يكی از شروط اصلی انتشار ميكروارگانيسم‌ها در مجلات معتبر علمی به شمار می‌آيد كه بانك ميكروارگانيسم‌های این مرکز توانسته است با تلاش و همت پژوهشگران خود در جلب اعتماد دانشمندان ساير كشورها، آنها را در سپردن سويه‌ها ميكربی جديد در اين بانك متقاعد سازد.

فاضلی افزود: از این رو 5 سویه پروکاریوتی که امید آن می‌رود در آینده به عنوان سویه‌های شاخص معرفی شوند، از سوی آنتونی ونتوزا دانشمند برجسته كشور اسپانيا جهت نگهداری و انجام مطالعات كنترل كيفی به اين بانك ارسال شده است. این سویه‌ها که با نام‌های علمی Aquisalimonas، Halopenitus، Halorubrum و Fodinicurrata  شناخته می‌شوند از کشورهایی چون اسپانیا، آفریقای جنوبی و برزیل جداسازی شده‌اند و از ارزش تاکسونومیک برخوردار هستند.

وی خطر نشان کرد: جلب اعتماد دانشمندان صاحب نام جهان در پذيرش مركز ملی ذخایر ژنتيك و زيستی ايران به عنوان يك كلكسيون كشت ميكربی استاندارد، همواره در دستور كار اين مركز بوده است كه این استراتژی با برنامه‌ريزی صحيح و تلاش مديريت و متخصصان آن در پياده‌سازی استانداردهای شناسايی و نگهداری ميكروارگانيسم‌ها در حال تحقق است. بدین ترتیب ورود سویه‌های جدید نام مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی را با برند IBRC در محافل علمی بین‌المللی پرآوازه خواهد کرد.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.