انتصاب مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

طی حکمی از سوی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر بهزاد قره‌یاضی به عنوان مرجع ملی‌ (فوکال پوینت) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا منصوب شد. پیش از این مرجعیت ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا…

طی حکمی از سوی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر بهزاد قره‌یاضی به عنوان مرجع ملی‌ (فوکال پوینت) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا منصوب شد. پیش از این مرجعیت ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بر عهده دکتر جهانگیر پرهمت، معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم بوده است.

گفتنی است به استناد ماده 19 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، هر کشورعضو موظف است یک نفر را به عنوان مرجع ملی پروتکل معرفی کند و شخص منتخب تمامی وظایف و ﻣﺴﺌولیت‌های مربوط به مراودات حقوقی، ارتباطات بین کشور عضو و دبیرخانه پروتکل و رسیدگی به موارد مورد توجه هر دو طرف در سطح ملی و بینالمللی پروتکل را عهده‌دار خواهد شد.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.