افزایش شنوایی در افراد ناشنوا و کم شنوا با تلفیق روش کاشت حلزون وانتقال ژن

کاشت حلزون گوش موفق‌ترین نوع جراحی پروتز بوده و زندگی بسیاری از افراد با مشکلات حاد شنوایی را دگرگون ساخته است. با این‌حال، عملکرد گوش مصنوعی تا حد زیادی تحت تاثیر سطوح عصبی محدود می‌شود. انتشار جریان که ذاتا وابسته به تحریکات تک‌قطبی جسم سلولی اعصاب گانگلیون حلزونی است، از الگوی انتشار طبیعی…

کاشت حلزون گوش موفق‌ترین نوع جراحی پروتز بوده و زندگی بسیاری از افراد با مشکلات حاد شنوایی را دگرگون ساخته است. با این‌حال، عملکرد گوش مصنوعی تا حد زیادی تحت تاثیر سطوح عصبی محدود می‌شود. انتشار جریان که ذاتا وابسته به تحریکات تک‌قطبی جسم سلولی اعصاب گانگلیون حلزونی است، از الگوی انتشار طبیعی امواج صوتی در اعصاب حلزونی تبعیت نمی‌کند. پژوهشگران دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا با انجام آزمایش‌هایی روی خوک گینه‌ دریافتند که کاشت حلزون توام با ‌ژن‌ درمانی نروتروفین، عملکرد این روش درمانی را با تحریک بازتولید نوریت (آکسون‌ها و یا دندریت‌های سلول عصبی) گانگلیون حلزونی افزایش می‌دهد.
پژوهشگران این طرح ردیف الکترودی حلزون کاشته شده در گوش را برای ابداع روش جدیدی از الکتروپوریشن "میدان بسته" بکار گرفتند که باعث می‌شود سلول‌های مزانشیمال مفروش کننده کانال‌های پری‌لنفاتیک حلزونی را  در معرض یک ساختار ژنی تکمیلی از دی.ان.ای بدون پوشش قرار می‌دهد. این ژن بیان فاکتور نروتروپیک  مغزی (BDNF) و یک نوع پروﺗﺌﻴن گزارشگر نور فلورسنت سبز را افزایش می‌دهد. میدان الکتریکی متمرکز ایجاد شده توسط الکترود حلزون کاشته شده منجر به بازدهی بسیار بالای اراﺋه ژن به سلول‌های مزانشیمال مجاور می‌شود. در نتیجه بیان فاکتور نوروتروپیک مغزی، تولید دندریت‌ها و آکسون‌های گانگلیون‌های حلزونی که طی دو هفته  تیمار با مواد سمی برای گوش تحلیل رفته و همزمان عارضه سنگینی گوش را نیز به‌همراه داشتند، تحریک می‌شود. در این مدل اراﺋه حامل منفرد پروﺗﺌﻴن کنترل گزارشگر نور فلورسنت سبز قادربه ترمیم ساختاراعصاب تحلیل رفته نبود و بین این نورون‌ها و سلول‌های حلزونی طبیعی نیز تفکیکی قایل نمی‌شد.

 با استفاده از درمان بواسطه فاکتور نوروتروپیک مغزی، رشته‌های عصبی تولید شده گانگلیون حلزونی در نواحی نزدیک به محل کاشت الکترودهای حلزونی رشد کرده و گاهی انشعاباتی در محل‌های نامناسب نیز ایجاد می‌کنند. چنین بازسازی عصبی منجر به تحریکات دوقطبی بواسطه ردیف حلزون کاشته شده می‌شود که آستانه تحریک پایین و دامنه تحریک عصبی بیشتری در اعصاب حلزونی ایجاد می‌کند، در نتیجه پاسخ‌های بخش شنوایی در ریشه ‌مغزی نیز قوی‌تر خواهد بود. بکارگیری این روش قادر به توسعه اتصالات عصبی بوده و اثربخشی داروها را نیز بیشتر خواهد کرد.
گفتنی است الکتروپوریشن تکنیکی است که در ان با استفاده از اعمال میدان الکتریکی خارجی هدایت الکتریکی و نفوذپذیری غشای سلولی برای پذیرش ماکرومولکول هایی نظیر دی.ان.ای افزایش می یابد. الکتروپوریشن یکی از روش های انتقال ماده ژنتیک به درون سلول ها محسوب می شود.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

                        

http://stm.sciencemag.org/content/6/233/233ra54 :منبع

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.