به تلاش گسترده‌ای برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در بخش کشاورزی نیاز است

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- دکتر اسکندر زند، معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان این مطلب در اولین جلسه کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی افزود فناوری‌های نو آنچنان که باید و شاید …

دکتر اسکندر زند، معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان این مطلب در اولین جلسه کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی افزود فناوریهای نو آنچنان که باید و شاید جای خود را در وزارت جهاد  و بخش کشاورزی پیدا نکردهاند. امید است با تشکیل کمیته بیوتکنولوژی که ده سال پیش از این همراه کمیته نانوتکنولوژی جایگاه خوبی را در کشور رقم زده بود ولکن فعالیتهای آن به تعطیلی کشیده شد، دوباره بتواند نقشآفرینی کند.

دکتر باقری، رئیس کمیته بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی، ضمن تأکید بر توانمندیهای بیوتکنولوژی برای حل معضلات اساسی بخش کشاورزی مانند تنشهای غیرزیستی، خشکی، شوری و گستردگی آفات وبیماریها و غیره گفت متأسفانه اهداف مندرج در سند ملی زیستفناوری در حوزه کشاورزی محقق نشده است. وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش همافزایی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و سایر واحدهای پژوهشی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، بیوتکنولوژی بتواند نقش بیشتری را در تأمین امنیت غذایی برعهده بگیرد.

دکتر کوثری، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ضمن ارائه گزارشی در مورد پیشرفتهای حاصله در طی دو دهه گذشته در عرصه  بیوتکنولوژی کشاورزی از افزایش تعداد مقالات نمایه شده در ISI خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ایران همچنان بتواند جایگاه اول خود را در منطقه حفظ کند.

مهندس یوسفی، کارشناس کمیته بیوتکنولوژی جهد کشاورزی نیز ضمن گزارش افزایش صد برابری سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان، از آخرین دستاوردهای بیوتکنولوژی در عرصههای جهانی مشتمل بر تولید اولین ذرت تراریخته متحمل به خشکی، تولید بادمجان تراریخته، مرغ مهندسی ژنتیک شدهای که بیماری آنفلوانزای مرغی را منتقل نمیکند، گاو متحمل به ورم پستان و بزهایی که در شیر خود ابریشم تولید میکنند خبر داد.

دکتر قرهیاضی،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ضمن استقبال از فعالیت دوباره کمیته بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی اعلام کرد که بیوتکنولوزی نه تنها منحصر به پژوهشکده بیوتکنولوژی نیست، بلکه در انحصار واحدهای پژوهشی نیز نباید باشد و باید توسط واحدهای اجرایی در اختیار بهرهبرداران کشاورزی قرار گیرد وضمن اینکه مردم از یافتههای آن منتفع شوند باید نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کند. وی با تأکید بر اهمیت نوسازی ناوگان کشاورزی، از مدیریت ارشد کشور بهویژه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اعتبارات مورد نیاز رسوخ نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در کشاورزی را در قالب دو ردیف بودجه مجزا در لایحه بودجه سال 1394 پیشبینی و تأمین کند.

منبع: مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.