دكتر قره‌ياضي: “استفاده از بيوتكنولوژي مورد تاكيد ويژه مقام معظم رهبري است.”

تهيه و تنظيم: ليلا سرمدي، مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران- در جلسه هم‌انديشي متخصصین مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور دكتر بهزاد قره‌ياضي ضمن اشاره به تاكيد ويژه بيانات مقام معظم رهبري در استفاده از بيوتكنولوژي اظهار داشت: “مهندسي ژنتيك به عنوان …

در جلسه هم‌انديشي متخصصین مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور دكتر بهزاد قره‌ياضي ضمن اشاره به تاكيد ويژه بيانات مقام معظم رهبري در استفاده از بيوتكنولوژي اظهار داشت: "مهندسي ژنتيك به عنوان يكي از شاخه‌هاي بيوتكنولوژي در دنياي امروز بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد همان طور كه استفاده از بيوتكنولوژي؛ مورد تاكيد ويژه مقام معظم رهبري است. در برهه‌هاي مختلف، اين شاخه بيوتكنولوژي همواره با نگاه‌هاي ايدئولوژيك مختلف و با انگيزه‌هاي متفاوتي نسبت به ساير جنبه‌هاي بيوتكنولوژي عقب مانده است اما در دولت فعلي با پيامي كه دكتر روحاني به هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني‌زيستي ارائه دادند -كه بلافاصله به چند زبان در دنيا منتشر شد- راه استفاده از بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك باز شد. فرازي از پيام رئيس جمهور مبني بر اين مهم است كه استفاده از بيوتكنولوژي نه تنها يك ضرورت بلكه انتخابي هوشمندانه براي حل معضلات غذايي و محيط زيستي كشور محسوب مي‌شود كه غفلت در دستيابي و استفاده از اين فناوري‌ها مي‌تواند مورد شماتت ما در آينده واقع شود." دكتر قره‌ياضي با اشاره به قوانين مطرح در اين زمينه، ماده دوي قانون ملي ايمني‌زيستي را خاطرنشان كرد و گفت: "ماده دوي قانون ملي ايمني‌زيستي، دولت را مكلف مي‌كند تا تمهيدات لازم براي كاشت، بهره‌برداري، استفاده، رهاسازي، واردات، صادرات و مصرف محصولات تراريخته را فراهم كند. بنابراين، دولت مكلف به اجراي قانون شده است و اگر در دوره‌اي تمرد صورت گرفته است اكنون دولت، جرم را محرز دانسته و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي اعم از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و وزرات امور خارجه بايد در دادگاه حاضر و پاسخگو باشند."

وي به رويكرد معاونت علم و فناوري اشاره كرد و افزود: "رويكرد معاونت محترم علم و فناوري نيز رويكرد استفاده از مهندسي ژنتيك است. در گذشته، مديريت محترم ستاد توسعه زيست‌فناوري مساعدت‌هايي براي خريد امكانات پژوهشي به برخي مي‌داد. در حال حاضر، رئيس محترم ستاد دكتر قانعي و معاونت محترم علم و ‌فناوري اين روند را درست ندانسته و گفتند كه ما بايد نتيجه و محصولي از اين مساعدت‌ها داشته باشيم. بنابراين، موافق اين هستند كه از مساعدت‌هاي پرداختي يك فرآورده‌ به وجود بيايد يا تاثيري در زندگي مردم داشته باشد."

رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي به ضعف پژوهشي در بخش توليد محصولات تراريخته اشاره كرد و گفت: "گروه پژوهش، تصميم گرفت كه فراخواني در اين راستا صادر كند. فراخوان بدين صورت است كه هر كس در اين زمينه‌ها بخواهد پژوهشي انجام دهد يا محصول تراريخته‌اي توليد كند، حمايت مالي مي‌شود." وي به واردات ميلياردي محصولات تراريخته به كشور اشاره كرد و ادامه داد: "وقتي متخصصين مهندسي ژنتيك در كشور هستند بايد به جاي واردات، توليد محصولات تراريخته داشته باشيم."

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.