پشتیبانی دولت از محصولات تراریخته برای تأمین غذای سالم

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‌پور- دکتر خدیجه رضوی، رئیس مؤسسه محیط زیست و توسعه پایدار، در نشست بررسی جنبه‌های سلامت محصولات تراریخته که در پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی سخن می‌گفت، نسبت به بی‌خطر بودن این محصولات اظهار …

دکتر خدیجه رضوی، رئیس مؤسسه محیط زیست و توسعه پایدار، در نشست بررسی جنبههای سلامت محصولات تراریخته که در پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی سخن میگفت، نسبت به بیخطر بودن این محصولات اظهار تردید کرد و گفت: فکر میکنم که ما قانونی در مورد محصولات تراریخته نداریم.

وی با وجود آمار رسمی تولید کشت بیش از 186 میلیون هکتار محصول تراریخته در کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکای شمالی و کشورهای درحال توسعه مانند هندوستان، چین، برزیل، آرژاتین و پاکستان مدعی شد: "کشورهای توسعهیافته در حال متوقف کردن دستکاری ژنتیکی هستند"!!!. وی افزود: امروز میبینیم که بعد از 50 سال ارمغان انقلاب سبز اول برای بشر، بیماری بوده است!وی بدون اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 میلیارد دلار در سال محصول تراریخته وارد کشور میشود گفت: "درایت انسانی نشان میدهد که ببینیم این تکنولوژی خاص در جهان در چه مرحلهای است". وی با بیان اینکه نیاز است تا چهل سال دیگر فقط تحقیق بر روی محصولات تراریخته انجام شود مدعی شد: تک تک کشورهای پیشرفته کشت محصولات تراریخته را به طور موقت متوقف کردهاند!!!

وی که مشهور به ادعاهای واهی بدون ارائه سند و مدرک در موارد مشابه است و بارها در جلسات مختلف در مقابل درخواست کارشناسان برای ارائه مدرک برای اثبات ادعاهای واهی خود ناموفق بوده است خود را "نماینده سازمان‌‌های مردمنهاد ایران در این نشست میخواند" در پایان سخنان خود، به جای مردم ایران نشست و اظهار داشت:"پاسخ مردم ایران به محصولات تراریخته نه است و مردم اجازه نمیدهند عدهای برای آنها تصمیم بگیرند".

دکتر جواهرپور، مشاور آموزشی و پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه با پژوهش در زمینه تراریختهها و پیشرفت علم موافق است، افزود سرمایهگذاری در این زمینه باید با پشتوانه اقتصادی قوی صورت بگیرد. وی در مورد ضرورت تولید ملی محصولات تراریخته به جای واردات آن اظهار نظری نکرد.

در پاسخ به این اظهارات، دکتر جهانفر دانشیان، سرپرست دفتر محیط زیست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، گفت: اگر فقط بحثهای علمی در کشور داشته باشیم و نتوانیم از بحثهای تولید محصولات تراریخته و بحثهای توسعهای حمایت کنیم، در نهایت به دلیل نبودن ساختار مناسب تبدیل علم به عمل، که مد نظر مقام معظم رهبری هم بوده‌است، رخ نخواهد داد.وی ادامه داد:اگر برای انجام کوچکترین کارها محتاج بیگانگان باشیم،نمیتوانیم دانشمندان خوبی باشیم. بنابراین باید تصمیم بگیریم که چگونه برای حرکت در مسیر صحیح قدم برداریم. الان زمان زیادی از بحث در مورد سلامت تراریختهها گذشته است و در حال حاضر از هر محصول کشاورزی که ایمن باشد و عملکرد بیشتری نسبت به ارقام کنونی داشته باشد خواه تراریخته باشد، خواه در سیستمهای اصلاح نباتات کلاسیک تولید شده باشد حمایت میکنیم.

گفتنی است معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و انجمنهای علمی کشور از مهمترین حامیان استفاده از فناوریهای نو از جمله مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته برای نیل به خودکفایی و سلامت انسان، دام و محیط زیست هستند. در مقابل، برخی از مدیران میانی در سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس این سازمان همچنان بر ایجاد تردید در مقابل تولید ملی این محصولات پافشاری می کنند. به نظر میرسد پافشاری مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بر ابهامات محصولات تراریخته روشی برای انحراف اذهان عمومی بر سوء عملکرد این سازمان طی ده سال گذشته در حوزه بحران خشکی و خشکسالی و پدیده ریزگردها و آلودگی هوا و حیوان‌آزاری و توسعه کشتار حیات وحش ایران است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.