تقدیر انجمن‎های علمی از دکتر جهانگیری

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- جمعی از انجمن‎های علمی ایران طی نامه ای از دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی زیستی، برای لغو آیین‎نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی قدردانی کردند. پیش …

جمعی از انجمنهای علمی ایران طی نامه ای از دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی زیستی، برای لغو آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی قدردانی کردند. پیش از این نیز دکتر عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، از دکتر جهانگیری برای این موضوع تشکر کرده بود.

آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی در آخرین روزهای دولت احمدینژاد بدون تصویب شورا ابلاغ شد. انجمنهای علمی آییننامه یادشده را بازدارنده و مخالف قانون میدانستند. تنها طرفدار آییننامه ابلاغی از طرف احمدینژاد در اوج تعجب معصومه ابتکار بود.

متن کامل نامه به شرح زیر است.

بسمهتعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری

رئیس شورای ملی ایمنی زیستی

خبر لغو آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی و تصویب آییننامه بند ب ماده 7 قانون ایمنی زیستی در هفتمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی موجی از نشاط و شادمانی در بین علاقهمندان توسعه علمی کشور به ویژه علاقهمندان توسعه محیط زیست و توسعه پایدار را فراهم کرد. این آییننامه که با شتاب تهیه شده بود و با تأخیر در آخرین روزهای انتقال مسئولیت به دولت تدبیر و امید ابلاغ شده بود موجبات عقبماندگی کشور در حوزه فناوری زیستی جدید به ویژه در حوزههای محیط زیست و کشاورزی را فراهم کرده بود. همراهی و همسویی دولت محترم با جامعه علمی کشور بهویژه انجمنهای علمی ذیربط مورد انتظار بوده و هست. اکنون امید آن داریم که با لغو این آییننامه، قانونگرایی و تدبیر موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و تأمین امنیت غذایی و فراهم شدن بستر صادرات دانشبنیان، همزمان با کاهشآلایندههای زیست‎‎محیطی شود.

انجمنهای علمی ضمن مغتنم شمردن فرصت برای تجدید میثاق با دولت محترم و ضمن تقدیر از مدیریت داهیانه آن جناب برای ممانعت از فناوریهراسی و داناییستیزی و حمایت ویژه از توسعه علوم و فنون در همه عرصهها، آمادگی خود را برای همکاری هرچه گستردهتر با جنابعالی و همکاران محترم اعلام داشته و توجه حضرتعالی را به تکلیف دولت، مندرج در ماده 2 قانون ایمنی زیستی مبنی بر فراهم آوردن تمهیدات لازم برای خرید، فروش، صادرات، واردات، تولید، مصرف کشت و رهاسازی محصولات تراریخته از طریق حمایت از بخش خصوصی جلب میکند.

توفیقات روزافزون دولت محترم و حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.