دکتر محمود تولایی به ریاست انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد.

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- دکتر محمود تولایی به ریاست انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد. وی دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج) است. از سوابق دکتر تولایی می‎توان به سرپرستی تیم نقشه راهبردی پزشکی مولکولی ایران و عضویت در …

دکتر محمود تولایی به ریاست انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد. وی دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج) است. از سوابق دکتر تولایی میتوان به سرپرستی تیم نقشه راهبردی پزشکی مولکولی ایران و عضویت در انجمن ژنتیک از سال 1389 تاکنون اشاره کرد.

تولایی در گفتگو با مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اظهار امیدواری کرد که همدلی فعالان حوزه ژنتیک بتواند زمینهساز خدمترسانی در این عرصه راهبردی باشد. وی با اشاره به اینکه تصمیمگیریها در انجمن بر مبنای خرد جمعی شکل میگیرد، گفت: برنامههای قبلی انجمن حتماً استمرار خواهند داشت و مهمترین برنامههای این دوره تقویت شاخههای انجمن ژنتیک شامل شاخههای انسانی، جانوری، گیاهی، ریزسازوارهها ذخایر ژنتیک و سلولهای بنیادی،خواهد بود. رئیس انجمن ژنتیک از تقویت شاخههای دانشآموزی و دانشجویی به عنوان دیگر اولویت کاری انجمن یاد کرد و اظهار داشت این شاخهها در فرهنگسازی و پرورش سرمایههای آینده تأثیر بسزایی دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)، تصریح کرد عرصههای ژنتیک و بیوتکنولوژی بسیار به هم تنیدهاند و میتوانند همراه با حوزه ایمنی زیستی مجموعهای از فعالیتهای مطلوب و کاربردی را فراهم کنند و همکاری با انجمنهای تخصصی از اولویتهای انجمن خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که انجمن ژنتیک علاوه بر حوزههای علمی، خدمترسانی را هم در دستور کار خود قرار داده است و افزود بنیاد خیریه ژنتیک در همین راستا در سال 93 ایجاد شد. در خرداد 94 نیز آزمایشگاه تشخیصی و ژنتیک مخصوصاً برای کمک به خانوادههای کمبضاعت آغاز به کار کرد و ما امیدواریم که این مراکز مردم نهاد بتوانند به فعالیت خود با موفقیت ادامه دهند.

رئیس انجمن ژنتیک ایران همچنین از تدوین برنامهریزی برای اجرای همایش ملی و بینالمللی ژنتیک که در سال 1395 برگزار خواهد شد خبر داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.