تولید تخم مرغ SPF در ایران

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- مؤسسه واکسن و سرم‎سازی رازی موفق به تولید تخم مرغ SPF شد. دکتر محمود زین‎الدین، معاون تجاری‎سازی و نوآوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، که برای رونمای از تخم مرغ SPF تولید شده در مؤسسه …

مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی موفق به تولید تخم مرغ SPF شد. دکتر محمود زینالدین، معاون تجاریسازی و نوآوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، که برای رونمای از تخم مرغ SPF تولید شده در مؤسسه رازی حضور یافته بود، گفت: تا پیش از این عدم دسترسی به تخم مرغهای SPF از نقاط ضعف ما بود که با تحریمها شدت گرفت. خرسندیم که امکان تولید این تخم مرغها در کشور ایجاد شده است.

وی افزود: تولید تخم مرغهای SPF در حال حاضر حاکمیتی است ولی از موسساتی همچون رازی انتظار میرود که پشتیبان توسعه فناوری باشند و دانش فنی تولید شده را به بخش خصوصی انتقال دهند. زینالدینی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید در کشور پنج هزار تخم مرغ در هفته است، ادامه داد در صورت تغییر شرایط بینالمللی حتی میتوانیم صادرات این محصول را هم داشته باشیم.

وی اذعان کرد معاونت علمی و فناوری تلاش میکند بخش خصوصی را در حوزههایی از علم و فناوری که پیشتاز هستیم درگیر کند و بیان کرد: برای حمایت از بخش خصوصی نیز تفاهمنامهای با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به ثبت رسیده است که بر مبنای آن معاونت علمی و فناوری درصدی از هزینه فروش این فناوریها را تقبل کرده و به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی پرداخت میکند.

دکتر کهرم، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، نیز در جمع خبرنگاران افزود: در دنیا تنها حدود ده کشور دارای دانش فنی تولید این تخم مرغ بودهاند و خوشحالیم که اکنون ایران نیز یکی از این کشورها است.

دکتر زینالدین در ادامه ازپروژه در دست احداث خط تولید واکسن ضد مارگزیدگی و عقرب گزیدگی بازدید به عمل آورد. در حال حاضر این واکسنها به طور محدود در حال تولید هستند.

تخم مرغ SPF زیرساخت تولید بسیاری از واکسنها و یکی از بهترین محیطهای کشت برای تولید ویروس‎‎هایی برای تولید واکسن طیور است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.