شرکت مرجع ملی ایمنی زیستی کارتاهنا جمهوری اسلامی ایران در وبینار هماهنگی دستگاه‌های بین‌المللی با موضوع ایمنی زیستی

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- پس از تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی کارتاهنا توسط وزیر جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال 1393، این مرجع در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را شدت بخشید. این مرجع با فعالیت‌های خود سعی دارد تا …

پس از تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی کارتاهنا توسط وزیر جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال 1393، این مرجع در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را شدت بخشید. این مرجع با فعالیت‌های خود سعی دارد تا مفاد قانون ملی ایمنی زیستی به نحو احسن در کشور رعایت شود و موجبات استفاده ایمن از فناوری زیستی را فراهم آورد. تمامی متخصصان مهندسی ژنتیک به خوبی پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با محصولات تراریخته از جمله OECD، CBD و FAO را می‌شناسند. دبیرخانه پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی زیستی از جمله OECD، CBD و FAO جلسه برخط و وبیناری با همین موضوع در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری در اتاق تهاتر ایمنی زیستی برگزار کرد. دکتر قره‌یاضی در این جلسه و وبینار در رابطه با فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مناسبات و قوانین ایمنی زیستی سخنرانی کرد. ایشان در این سخنرانی به شرح تاریخچه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، تدوین و ابلاغ قانون ملی ایمنی زیستی، شرح فعالیت‌های شورای ملی ایمنی زیستی به‌عنوان یک تشکل رسمی و فعالیت‌های شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی به‌عنوان یک تشکل غیررسمی در کشور پرداختند. در انتها چالش‌های پیش‌روی رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.