سلامت محصولات تراریخته چگونه بررسی می شود؟

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از سلامت نیوز- رییس سازمان غذا و دارو درباره نحوه بررسی سلامت محصولات تراریخته در داخل کشور گفت: محصولات تراریخته باید توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو ارزیابی شوند. دکتر رسول دیناروند درباره رویکرد این سازمان نسبت به محصولات بیوتکنولوژیک تولید شده در داخل کشور گفت: تولیدات داخل و محصولات وارداتی هر یک مشمول قوانین متفاوتی هستند …

رییس سازمان غذا و دارو درباره نحوه بررسی سلامت محصولات تراریخته در داخل کشور گفت: محصولات تراریخته باید توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو ارزیابی شوند.

دکتر رسول دیناروند درباره رویکرد این سازمان نسبت به محصولات بیوتکنولوژیک تولید شده در داخل کشور گفت: تولیدات داخل و محصولات وارداتی هر یک مشمول قوانین متفاوتی هستند. اگرچه ضوابط برای داروهای وارداتی سختگیرانهتر و برای محصولات داخلی تسهیلشدهتر هستند اما به مردم اطمینان میدهیم که سلامت، ایمنی و اثرگذاری همه داروهای مصرفی کشور بررسی میشود.

وی افزود: اگر در داخل کشور محصولی تولید شود که بتواند جوابگوی نیاز داخل باشد، واردات محصول خارجی مشابه محدود شده و تا سقف 10 درصد نیاز کشور خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: قیمتگذاری محصولات داخلی بر اساس ضوابط قیمتگذاری داروهای ژنریک شیمیایی انجام نمیگیرد. در واقع قیمت این داروها تا 65 درصد محصولات مشابه خارجی خواهد بود و به این ترتیب سود فراوانی نیز برای تولیدکننده خواهد داشت.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود 18 محصول بیوتکنولوژیک در بازار هست و با توجه به اینکه بیش از 10 محصول تولید داخل نیز در حال بررسی است پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری تعداد محصولات بیوتکنولوژی داخلی از مرز 30 عبور کند.

دیناروند درباره نحوه بررسی سلامت محصولات تراریخته در داخل کشور گفت: محصولات تراریخته باید توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو ارزیابی شوند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت تنها بر ایمنی و کیفیت تراریختهها نظارت دارد و دخالتی در کنترل واردات محصولات کشاورزی از نظر کمی ندارد. در حال حاضر تنها در صورتی اجازه واردات محصولات تراریخته صادر میشود که مصرف محصول مورد نظر در کشورهای معتبر دنیا مجاز باشد.

معاون وزیر بهداشت در ارتباط با صدور مجوز آزمایشات کلینیکی برای تولید فراوردههایی همچون آلبومین انسانی که در گیاه تولید میشود به مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی گفت: ما مشکلی نداریم و بعد از بررسی مجوز صادر میکنیم.

دیناروند تصریح کرد: وزارت بهداشت قطعاً از چنین طرحهایی حمایت معنوی خواهد کرد و در ارتباط با حمایت‎‎های مالی نیز آماده بررسی راهکارهای پیشنهاد شده خواهد بود.

وی در خصوص اختصاص یارانه سلامت به چنین پروژههایی توضیح داد: پروژههایی از قبیل غنیسازی محصولات غذایی به روشهای پیشرفته پیشنهادهایی هستند که ارزش بررسی شدن دارند و ما علاقهمند به حمایت از این طرحها هستیم.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.