انجمن ایمنی زیستی ایران در زمره برترین انجمن‎های علمی کشور

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- انتخابات انجمن ایمنی زیستی ایران عصر روز دوشنبه بیست و ششم مرداد با حضور جمع کثیری از اعضای این انجمن برگزار شد. در طی این گردهمایی دکتر بهزاد قره‎یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن ارائه …

انتخابات انجمن ایمنی زیستی ایران عصر روز دوشنبه بیست و ششم مرداد با حضور جمع کثیری از اعضای این انجمن برگزار شد. در طی این گردهمایی دکتر بهزاد قرهیاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجمن در دوره گذشته گفت: طبق گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن ایمنی زیستی ایران در زمره فعالترین انجمنهای علمی بوده و رتبه دوم انجمن‌های بین رشتهای را از آن خود کرده است. وی همچنین از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به عنوان پر بازدیدترین وب سایت در میان انجمنهای علمی یاد کرد و دستاوردهای این مرکز را که با حمایت دو انجمن بیوتکنولوژی و انجمن ایمنی زیستی در ایران به فعالیت میپردازد را مثالزدنی توصیف کرد. در انتهای این نشست انتخابات انجمن با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.اسامی منتخبین به شرح زیر است:

بهزاد قرهیاضی 77 رأی، بابک ناخدا 63 رأی، سمیرا کهک 58 رأی، اسکندر امیدینیا 58 رأی، فضلالله افراز 52 رأی، فهیمدخت مختاری 50 رأی، پیمان نوروزی 43 رأی به عنوان اعضا اصلی، سید ضیاءالدین میرحسینی 39 رأی و امیر موسوی 32 رأی به عنوان اعضا علی البدل، نیراعظم خوشخلقسیما (بازرس اصلی) 67 رأی و شاهین واعظی (بازرس علی البدل 14 رأی).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.