دکتر مطهره محسن پور: تراریخته‎ها سالم‎تر از محصولات سنتی!

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- دکتر مطهره محسن‎پور، رئیس بخش ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی طی سخنانی در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی که در اصفهان توسط …

دکتر مطهره محسنپور، رئیس بخش ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی طی سخنانی در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی که در اصفهان توسط مرجع ملی ایمنی زیستی و در حضور شرکتکنندگانی از سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، پیشرفت مهندسی ژنتیک را بیسابقه خواند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 181/6 ملیون هکتار از اراضی دنیا زیر کشت محصولات تراریخته است گفت: هیچ تکنولوژی دیگری در جهان این سطح از پیشرفت را نداشته است.

محسنپور بیان کرد که در کشت محصولات تراریخته مصرف مواد شیمیایی به حداقل میرسد و علاوه برآن عملکرد و کیفیت این محصولات غذایی نسبت به انواع سنتی افزایش مییابد.

وی با تشریح ایمنی زیستی به عنوان مجموعهای از قوانین و مقررات برای ارزیابی مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته گفت: با توجه به اینکه تراریختهها قبل از رهاسازی مورد آزمونهای مختلفی قرار میگیرند، حتی میتوان گفت که از انواع سنتی هم سالمتر هستند. وی همچنین ضمن تشریح بخشی از آزمونهایی که برای تایید سلامت محصولات تراریخته انجام میشوند به آزمون اینهمانی اشاره کرد و گفت: گیاه تراریخته باید در تمام محتوای ژنتیکی و صفات با گیاه غیر تراریخته اولیه یکسان باشد و فقط در صفتی که ژن آن به گیاه منتقل شدهاست تفاوت داشته باشد. اگر نتیجه آزمون این همانی منفی باشد، گیاه تراریخته رهاسازی نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نوزده سال از رهاسازی و مصرف محصولات تراریخته میگذرد و تا کنون هیچ آزمونی زیانبار بودن تراریختهها را اثبات نکرده است.

این پژوهشگر پژوهشکده بیوتکنولوژی، در پی شایعات و اخباری که در برخی محافل خبری علیه محصولات تراریخته در حال انتشار است، بر ضرورت پیگیری و مطالعه مسائل مربوط به تراریختهها از منابع معتبر تأکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.