رئیس انجمن زیست‎شناسی ایران: تمام رخداد‎های ژنتیکی از طریق فیزیولوژی قابل ردیابی‎اند.

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی به همت انجمن فیزیولوژی گیاهی در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. دکتر محسن شریفی، عضو کمیته علمی برگزاری این همایش، در گفتگو با …

چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی به همت انجمن فیزیولوژی گیاهی در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. دکتر محسن شریفی، عضو کمیته علمی برگزاری این همایش، در گفتگو با مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اظهار داشت: حضور پررنگ استادان برجسته فیزیولوژی گیاهی از برتریهای این دوره از همایش است. وی در ادامه بیان کرد در این دوره علاوه بر استفاده از محضر اساتید برجسته این علم سعی کردیم با در نظر گرفتن ظرفیت ویژهای برای اساتید جوانتر فرصتی نیز برای این گروه فراهمکنیم.

رئیس انجمن زیستشناسی ایران فیزیولوژی گیاهی را شاخهای از علم توصیف کرد که با همه شاخههای زیستشناسی در ارتباط است و به مطالعه عملکرد درونی و ساختمانی گیاه در سطح مولکولی، واکنشهای آنزیمی و ساختارهای پروتئینی و ژنومی میپردازد و یافتههای آن به همه زیستشناسان از جمله در بخش کشاورزی و محیط زیست کمک میکند.

شریفی با تاکید بر اینکه یکی از زمینههای مورد توجه در کنفرانس امسال زیست فناوری و فیزیولوژی گیاهی بوده است گفت: ژنها کنترل کننده تولید پروتئینهای مختلف هستند که در نهایت منجر به یک عمل فیزیولوژیک میشوند پس میتوان گفت که فیزیولوژی یکی از حوزههایی است که بیشترین تأثیر را از تغییرات اعمال شده در ژنوم میپذیرد. تغییر ژن، با واسطه منجر به تغییر رفتار میشود و پدیدههای فیزیولوژیک یکی از این واسطهها هستند. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس افزود تمام رخدادهای ژنتیک را میشود در اعمال فیزیولوژیک گیاه ردیابی کرد و پارامترهای مورد مطالعه در فیزیولوژی گیاهی میتواند به ارزیابی تغییرات ژنتیکی کمک کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه زیستفناوری یکی از حوزههایی است که منجر به تقویت اقتدار کشورها میشود، تصریح کرد مدیریت صحیح در استفاده درست از فناوری میتواند از بروز هرگونه عواقب نامطلوب جلوگیری کند.

گفتنی است اخیرا برخی محافل با بیان اینکه پیامد رها سازی محصولات تراریخته در محیط غیرقابل ردیابی و غیرقابل کنترل هستند به انتشار مطالب غیرعلمی و خلاف واقع پرداختهاند. این گروه بدون توجه به قوانین ملی و بینالمللی ایمنی زیستی که برای استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک و با ارزیابی همهجانبه مخاطرات احتمالی آنها تصویب شدهاند به کارشکنی پرداخته و در تلاش برای ممانعت از اجرایی شدن قانون ملی ایمنی زیستی در کشور هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.