سیب‎زمینی‎هایی که چند ژن به آن‎ها منتقل شده است نسبت به بیماری قارچی بادزدگی مقاوم‎تر هستند.

ترجمه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روي سیب‎زمینی تراریخته در مجله …

نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روي سیبزمینی تراریخته در مجله Crop Protection منتشر شد. آزمایش‌هاي مزرعهای سیبزمینیهای تراریخته در بلژیک و هلند به منظور بررسی کارایی انتقال یک الی سه ژن به سیبزمینی برای ايجاد مقاومت نسبت به بیماری بادزدگي که توسط گونه قارچ مهاجم Phytophtora رخ میدهد انجام شد. نتایج اين بررسي‌ها نشان داد كه ژنهای مورد مطالعه تأثير متفاوتی در ايجاد مقاومت نسبت به قارچ عامل بیماری داشتند. پژوهشگران مجموعه‌ي خاصي از ژنها را در سه گونه Solanum venturii، Solanum stoloniferum وSolanum bulbocastanum  شناسایی کردهاند که بیشترین مقاومت را نسبت به بیماری بادزدگي به وجود آورده‌اند.

نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روي سیبزمینی تراریخته در مجله Crop Protection منتشر شد. آزمایش‌هاي مزرعهای سیبزمینیهای تراریخته در بلژیک و هلند به منظور بررسی کارایی انتقال یک الی سه ژن به سیبزمینی برای ايجاد مقاومت نسبت به بیماری بادزدگي که توسط گونه قارچ مهاجم Phytophtora رخ میدهد انجام شد. نتایج اين بررسي‌ها نشان داد كه ژنهای مورد مطالعه تأثير متفاوتی در ايجاد مقاومت نسبت به قارچ عامل بیماری داشتند. پژوهشگران مجموعه‌ي خاصي از ژنها را در سه گونه Solanum venturii، Solanum stoloniferum وSolanum bulbocastanum  شناسایی کردهاند که بیشترین مقاومت را نسبت به بیماری  بادزدگی به وجود آورده‌اند.

پژوهشگران بر مبناي یافتههای این پژوهش دریافتهاند که برای اصلاح سیبزمینیها باید تركيب گسترده‌اي از ژنهای مقاومت طبیعی را در ارقام جديد قرار داد كه حداقل شامل سه ژن است ولي چهار يا پنج ژن مقاومت بهتر هم هست. همچنين این ژنها باید به حد كافي متفاوت از همدیگر باشند. راهكار استراتژيك برای ايجاد مدیریت مقاومت پایدار آن است كه ترکیب ژن‌هاي مورد استفاده در ارقام جدید دائماً تغییر کند.

اطلاعات بیشتر را در VIB مطالعه کنید.

منبع: CBU

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.