ضرورت فناوری تراریخته برای تامین امنیت غذایی

ترجمه و تنظیم: دکتر پیمان نوروزی- نینا فدروف مشاور سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در مقاله اخیر خود در مجله Agriculture and Food Security Journal به ایمن بودن فناوری گیاهان تراریخته و نقش مهم آن در امنیت غذایی جهان می پردازد. وی در مورد تاثیر مهم سیاست و اطلاعات نادرست در زمینه ایمنی گیاهان تراریخته هشدار می دهد و بیان می‎دارد که گیاهان زراعی تراریخته اساسا …

نینا فدروف مشاور سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در مقاله اخیر خود در مجله Agriculture and Food Security Journal به ایمن بودن فناوری گیاهان تراریخته و نقش مهم آن در امنیت غذایی جهان می پردازد. وی در مورد تاثیر مهم سیاست و اطلاعات نادرست در زمینه ایمنی گیاهان تراریخته هشدار می دهد و بیان میدارد که گیاهان زراعی تراریخته اساسا ایمنترین گیاهان جدید هستند که وارد زنجیرههای غذایی انسان و دام شدهاند. مدارک متقنی وجود دارد که نشان میدهند غذاهای تراریخته موجود در بازار به اندازه غذاهای غیرتراریخته ایمنی داشته و یا حتی ایمنی بالاتری نیز دارند. فدروف در این مقاله اشاره میکند که جمعیت انسان در طی دو قرن گذشته هفت برابر شده است و پیشبینی میشود در پایان قرن 21 حدود 2 تا 3 میلیارد به جمعیت آن اضافه شود و این در حالی است که طبق برآورد سازمان غذا و داروی ملل متحد تولید غذا تا سال 2050 بایستی 70 درصد افزایش یابد تا به چنان جمعیتی پاسخگو باشد. روند فعلی رشد محصولات کشاورزی به اندازه روند افزایش جمعیت نبوده و بیشتر گیاهان زراعی بایستی در همان اراضی قبلی خود با استفاده از آب، انرژی و نهادههای شیمیایی کمتر تولید شوند. انقلاب ژنتیک مولکولی قرن بیستم که منجر به توسعه روشهای دقیق تولید محصولات تراریخته شد، مهمترین فناوری برای مقابله با این چالشها است. فدروف در این مقاله در مورد نقش تغییر اقلیم در کشاورزی و فرصتهای ازدسترفته در بهرهبرداری از فناوری تراریخته برای مقابله با سوءتغذیه جهان میپردازد. وی به نتایج مثبت پذیرش و استفاده از گیاهان تراریخته درمقالاتی اشاره میکند که نشان میدهند بیش از 90 درصد زارعین کشتکننده گیاهان تراریخته در زمره زارعین معیشتی و خردهمالک هستند و طی یک دوره 20 ساله از کشت گیاهان تراریخته منجر به کاهش 37 درصدی آفتکشها، افزایش 22 درصدی محصول و افزایش 68 درصدی درآمد زارعین شده است. خوانندگان برای دسترسی به اصل مقاله و جزئیات بیشتر میتوانند به اینجا مراجعه کنند.

منبع: CBU

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.