تولید برنج تراریخته با عملکرد بیشتر و انتشار گاز‎های گلخانه‎ای کمتر

ترجمه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- پژوهشگر دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، چوانکسین سان به همراه گروهی از پژوهشگران سایر مؤسسات برنجی تولید کرده‌اند که نسبت به سایر ارقام عملکرد بیشتری دارد و به مقدار کمتری گازهای گلخانه‎ای تولید می‎کند. نتایج این پژوهش در مجله نیچر به چاپ رسیده است. در این رقم جدید برنج، ژنی از گیاه جو به برنج منتقل و بیان شده است که باعث می‎شود گیاه …

پژوهشگر دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، چوانکسین سان به همراه گروهی از پژوهشگران سایر مؤسسات برنجی تولید کرده‌اند که نسبت به سایر ارقام عملکرد بیشتری دارد و به مقدار کمتری گازهای گلخانهای تولید میکند. نتایج این پژوهش در مجله نیچر به چاپ رسیده است.

در این رقم جدید برنج، ژنی از گیاه جو به برنج منتقل و بیان شده است که باعث میشود گیاه برنج، متان کمتری تولید کند و عملکرد دانه آن نیز 43 درصد افزایش پیدا کند. به گفته دکتر سان آزمایشهاي مزرعهای سهساله نتایج مثبتی را در اين زمينه نشان دادهاند. بیشترین کاهش انتشار متان در تابستان مشاهده شد که 3/0 تا 10 درصد کمتر از نمونههای شاهد بود. ميزان انتشار متان در پاييز بسيار كمتر هم بود كه اين امر به دليل كاهش دما در اين فصل است.

شایان ذکر است مزارع برنج از بزرگترین منابع انسانی تولید گاز متان هستند. متان در میان گازهای گلخانهای از دیاکسید کربن هم قویتر است.

متن کامل مقاله منتشر شده در مجله نیچر را در اینجا ببینید.

منبع: CBU

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.