تجاری‎سازی بادمجان تراریخته

ترجمه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- سال‎ها پس از آنکه دولت هند مدت نامحدودی را برای تجاری‎سازی بادمجان تراریخته مقاوم به كرم ميوه‎خوار بادمجان تعیین کرد، یکی از دانشمندان برجسته دفتر ملی منابع ژنتیکی گیاهی در دهلی نو، موردی قوی را برای اخذ مجوز تجاری‎سازی آن مطرح می‎کند. دکتر گوریندرجیت رانداوا ضمن …

سالها پس از آنکه دولت هند مدت نامحدودی را برای تجاریسازی بادمجان تراریخته مقاوم به كرم ميوهخوار بادمجان تعیین کرد، یکی از دانشمندان برجسته دفتر ملی منابع ژنتیکی گیاهی در دهلی نو، موردی قوی را برای اخذ مجوز تجاریسازی آن مطرح میکند.

دکتر گوریندرجیت رانداوا ضمن کمارزش شمردن انتقادات در مورد اولین محصول تراریخته هند گفت: بادمجان تراریخته برای مصرف انسان کاملا ایمن است و باید به هر قیمتی تجاریسازی شود.

وی در کارگاه آموزشی ارتباط علم و ایمنی زیستی سخن میگفت که توسط مؤسسه ارتباط جمعی هند و با همكاري وزارت محيط زيست، جنگل و تغييرات اقليمي هندوستان در دانشگاه پنجاب برگزار شد.

دکتر گوریندرجیت رانداوا که به مدت 29 سال در انجمن تحقیقات کشاورزی هند خدمت کرده است، تأييد ميكند كه اين محصولات مورد مناقشه بوده‌اند و دستیابی به نتیجهای مطلوب که مورد اجماع و موافقت همه باشد دشوار است. وی گفت محصولات تراریخته خوب هستند، ولی باید مواظب هم بود. وی در مورد کشت این محصولات توسط کشاورزان و دسترسی مصرفکنندگان به آنها افزود: پس از اینکه يك محصول تراريخته توليد میشود، آزمونهای بسیاری بر روي آنها انجام میگیرد. متخصصين شاخههای مختلف علمي مخاطرات احتمالی و مزایای مربوط به آن محصول را قبل از صدور مجوز بررسی میکنند.

وی در حالی که از برنامه «از آزمایشگاه تا مزرعه» انتقاد میکرد، گفت: لازم است كه کشاورزان درباره روش توليد محصولات تراریخته آگاه باشند. بيشتر آنها حتی نمیدانند که این محصولات باید با درصد کمی از بذرهای غیرتراریخته هم مخلوط شوند. لازم است که کشاورزان از این موضوع مطلع باشند. برنامه «از آزمایشگاه تا مزرعه» به منظور پر كردن همين خلاء سازماندهي شد ولی اين برنامه به صورت درستي بهکار گرفته نشد.

وی گفت یک کمیته نظارت و ارزیابی بهکارگیری این پروژه تشکیل شده است تا اجراي اين پروژه را مورد بازبيني قرار دهد. برای اطمینان از عملکرد ایمن این محصول، اعضای کمیته به طور تصادفی از مزارع بازدید میکنند تا مطمئن شوند که اين پروژه، راهكار درست خود را طی میکند.

وی که تاکنون ثبت سه محصول تراریخته از جمله سیب زمینی را به نام خود ثبت کرده است گفت: هیچ یک از فناوریها بیخطر نیستند اما به هر حال به رشد خود ادامه میدهند و اگر هم مشکلی پیش بیاید، برای آنها راه حلی ارائه میشود. وی در ارتباط با مشکلاتی که ممکن است مصرفکنندهها در معرض آن قرار بگیرند تصریح کرد: اگر اين فناوری به روش درستی به کار گرفته شود، مشکلی رخ نخواهد داد.

دکتر رانداوا نقش بسزایی در راهاندازی مركز محصورسازي ملي در سطح CL4 و آزمایشگاه تشخیص محصولات تراريخته مطابق با استانداردهای بینالمللی داشته است و روشهای تشخیصی مقرون به صرفه‌اي بر مبناي شناسايي DNA برای 13 محصول تراریخته پیشنهاد کرده است. وی همچنین همکاریهای بسیار موثري در تهيه نقشه DNA و شناسايي مولكولي برنج، نخود و هشت گیاه دارویی داراي اهمیت تجاری داشته است.

منبع: Tribuneindia

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.