معصومه ابتکار، فصل مشترک دولت‎های دهم و یازدهم

دکتر نیراعظم خوش‎خلق‎سیما، متخصص ایمنی زیستی- محصولات تراریخته به دلیل عدم مصرف سموم شیمیایی، تولید بیشتر به ازای واحد آب مصرفی و سایر نهاده‎ها مانند “زمان” و “زمین” مورد توجه طرفداران محیط زیست و غذای سالم قرار گرفته است. در حال حاضر بیش از 181 میلیون هکتار از اراضی جهان به کشت محصولات تراریخته اختصاص دارد. ایران …

محصولات تراریخته به دلیل عدم مصرف سموم شیمیایی، تولید بیشتر به ازای واحد آب مصرفی و سایر نهادهها مانند "زمان" و "زمین" مورد توجه طرفداران محیط زیست و غذای سالم قرار گرفته است. در حال حاضر بیش از 181 میلیون هکتار از اراضی جهان به کشت محصولات تراریخته اختصاص دارد. ایران نیز با واردات و مصرف سالیانه 3 تا 5 میلیارد دلار از محصولات تولیدی کشورهای برزیل و آرژانتین و کانادا و سایر کشورها لااقل از جنبه بهداشتی و کیفیت برتر این محصولات برخوردار شده است.

با وجود پیشتاز بودن دانشمندان کشورمان در عرصه مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته به ویژه برنج و پنبه تراریخته به دلیل عدم دانش کافی حاکم بر دولتهای نهم و دهم و همسویی منافع سمفروشان، تولید داخلی این محصولات در آن دوره متوقف شد و دانشمندان پیشکسوت کشورمان مورد محاکمه قرار گرفتند تا راه واردات همچنان باز و منافع شرکتهای چند ملیتی مانند مونسانتو همچنان تامین باشد.

با انتصاب دوباره محمود حجتی به سمت وزارت جهاد کشاورزی، تولید ملی محصولات کشاورزی از سر گرفته شد و طی دو سال، واردات گندم به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد، کشت آزمایشی برنج تراریخته برای احیای بذور از دسترفته آغاز شد، از پنبه تراریخته رونمایی شد، از پیشکسوتان تولید محصولات تراریخته اعاده حیثیت شد و فناوری هراسان از مصدر امور برکنار شدند.

پیام حماسی دکتر روحانی به همایش بیوتکنولوژی مبنی بر اینکه استفاده از محصولات تراریخته هم ضرورت و هم انتخابی دلپذیر است و در صورت غفلت از این موضوع مورد شماتت نسلهای آینده قرار خواهیم گرفت نقطه عطفی در توجه به این فناوری مهم و سرنوشتساز بود. بازگشت دوباره دکتر قرهیاضی به ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و حضور دانشمندان طراز اول مهندسی ژنتیک در هرم بالای مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی (دکتر باقری رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد)، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک (دکتر زمانی رئیس پیشین دانشگاه کرمانشاه و دکتر ملبوبی رئیس پیشین انجمن بیوتکنولوژی)، دانشگاه تربیت مدرس (دکتر مختار جلالی رئیس پیشین انجمن ژنتیک)، وزارت بهداشت (دکتر دیناروند) و به ویژه حضور دکتر مصطفی قانعی در راس ستاد توسعه زیستفناوری کشور موجب شد تا فعالیتهای مهندسی کشور با الهام از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری جان تازهای بگیرد.

حضور بنیانگذار مهندسی ژنتیک جهان دکتر ون مونتاگو در ایران و اعطای جایزه مدال طلای وزارت جهاد کشاورزی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، لغو آییننامه بازدارنده قانون ایمنی زیستی از سوی شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست دکتر اسحق جهانگیری و حمایت بیدریغ دکتر سورنا ستاری، دکتر فرهادی و دکتر هاشمی از توسعه بیوتکنولوژی امیدهای تازهای را در بین دانشمندان کشور به ویژه نسل جوان و بالنده پژوهشگران کشورمان ایجاد کرد.

اگرچه به طور همزمان و با پیشرفتهای روزافزون در این زمینه و نزدیکتر شدن دانشمندان کشورمان به تولید ملی و تجاری محصولات تراریخته و غذای سالم، تحرک مخالفین فرنگی محصولات تراریخته و رفت و آمد آنها که تجلی آن در همایش تجارت محصولات ارگانیک در اوایل شهریور ماه در تهران بود افزایش یافت، اما پژوهشگران کشورمان همچنان استوار و بیتوجه به این ایذا و آزار فناوریهراسان و منفعتطلبان به راه خود ادامه میدهند. تنها فصل مشترک دولت روحانی با دولت محمود احمدینژاد معصومه ابتکار است وی که بر طبق ماده دو قانون ایمنی زیستی به عنوان یکی از اجزای "دولت" "مکلف" است که تمهیدات لازم را برای تولید و استفاده از محصولات تراریخته فراهم آورد، در اقدامی ناباورانه، پای طوماری را امضا میکند و خواهان ممنوعیت محصولات تراریخته میشود و بدین وسیله باز هم راه گذشتگان خود در تمرد از اجرای قانون را پیموده و عدم همراهی خود با دولت روحانی را عیان میکند.

معصومه ابتکار به خوبی میداند که در صورت عدم علاقه به یک قانون باید تغییرات مورد نظر خود را به صورت لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. اما وی باز هم به خوبی میداند که چنین لایحهای در گام اول در درون دولت و در گام دوم از سوی انجمنهای علمی با مخالفت گسترده روبرو خواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز هرگز به ایدههای فناوریهراسانه رای نخواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.