از بین بردن مسمومیت غذایی با استفاده از گیاهان تراريخته

تهيه و تنظيم: ليلا سرمدي- حاصل جديدترين پژوهش‌ انجام‌شده روي محصولات تراريخته در كشور آلمان نشان داد كه گياهان تراريخته براي رفع مسموميت‌هاي غذايي مفيد و موثر هستند. اين پژوهش توسط يك گروه از پژوهشگران شركت‌هاي علوم زيستي و مهندسي ژنتيك در آلمان انجام شده است. دستاورد اين پژوهش، كشف استراتژي جديد براي مبارزه با مسموميت غذايي است. در اين استراتژي جديد، پروتئين‌هاي ضد ميكروبي با استفاده از مهندسي …


حاصل جديدترين پژوهش‌ انجام‌شده روي محصولات تراريخته در كشور آلمان نشان داد كه گياهان تراريخته براي رفع مسموميت‌هاي غذايي مفيد و موثر هستند. اين پژوهش توسط يك گروه از پژوهشگران شركت‌هاي علوم زيستي و مهندسي ژنتيك در آلمان انجام شده است. دستاورد اين پژوهش، كشف استراتژي جديد براي مبارزه با مسموميت غذايي است. در اين استراتژي جديد، پروتئين‌هاي ضد ميكروبي با استفاده از مهندسي ژنتيك توليد مي‌‌شود كه قابل استخراج است و مي‌تواند در گوشت و ساير محصولات غذايي قرار بگيرد و از مسموميت مواد غذايي جلوگيري كند. اين گروه پژوهشي با استفاده از مهندسي ژنتيك در گياهان توتون، چغندر قند، اسفناج، كاسني و كاهو توانستند كه پروتئين‌هاي ضد ميكروبي به نام colicins توليد كنند. پروتئين‌هاي كلي‌سين قادر به از بين بردن گونه‌هاي مرگبار در E. coli هستند. پژوهشگران دريافتند كه گياهاني مانند توتون مي‌تواند باعث فعاليت سطح بالاي كلي‌سين شده، به طوري كه در اثر تركيب دو نمونه كلي‌سين تمام سويه‌هاي عمده بيماري‌زا در E. coli از بين مي‌روند. حاصل پژوهش‌ها نشان داد كه كلي‌سين‌ها بسيار قوي هستند. دانشمندان بر اين باورند كه پروتئين‌ها مي‌توانند به عنوان يك استراتژي اقتصادي براي درمان بيماري‌هاي حاصل مسموميت مواد غذايي موثر باشند. يوري گلبا مدير عامل يكي از اين شركت‌هاي علوم زيستي در اين باره مي‌گويد كه كلي‌سين‌ها پنجاه برابر بيشتر از آنتي‌باكتري‌هاي طبيعي در برابر باكتري‌ها فعال هستند. در اين مطالعه طي يك آزمايش موردي، گلبا و همكارانش براي نمونه دو كلي‌سين را به ميزان چهار ميلي‌گرم در ازاي هر يك كيلوگرم گوشت به يك تكه استيك گوشت خوك آميخته به E. coli تزريق كرده و بعد از يك ساعت كاهش معني‌داري در آن مشاهده كردند. حاصل اين پژوهش در سرويس بين‌المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در 16 سپتامبر 2015 منتشر شده است. علاقمندان براي كسب جزييات بيشتر مي‌توانند به پايگاه Proceedings of the National Academy of Sciences. مراجعه كنند.

منبع: خبرنامه انجمن ايمني‌زيستي ايران، شماره 38، دي ماه 94


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.