رضايت 11 كشور توليدكننده بيشترين محصولات تراريخته

تهيه و تنظيم: ليلا سرمدي- سرويس بين‌المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در 9 اكتبر 2015 منتشر كرد: با افزايش جمعيت و با بیش از 800 میلیون نفر كه در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند، امروزه نیاز به محصولات تراريخته از اهميت دو چندان برخوردار شده است. در حال حاضر، 11 کشوري که تولید كننده بیشترين محصولات تراريخته در دنيا هستند، اهمیت توليدات خود را در جهان امروز بيشتر از هميشه درک کرده‌اند. محصولات تراريخته -محصولاتي كه با تغييرات …


سرويس بين‌المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در 9 اكتبر 2015 منتشر كرد: با افزايش جمعيت و با بیش از 800 میلیون نفر كه در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند، امروزه نیاز به محصولات تراريخته از اهميت دو چندان برخوردار شده است. در حال حاضر، 11 کشوري که تولید كننده بیشترين محصولات تراريخته در دنيا هستند، اهمیت توليدات خود را در جهان امروز بيشتر از هميشه درک کرده‌اند. محصولات تراريخته -محصولاتي كه با تغييرات ژنتيك همراه هستند- محصولات سالمي هستند كه عمدتا به سموم شيميايي خطرناك و آفت‌كش و علف‌كش نياز ندارند. محصولات تراريخته داراي ويژگي‌هايي هستند كه به طور طبيعي در طبيعت رخ نمي‌دهد. به طوري كه محصولات سنتي زراعي همتايشان به سموم دفع آفات و علف‌کش براي رشد نياز دارند در حالي كه محصولات تراريخته مقاوم به آفات و بيماري و بي‌نياز از مصرف هر گونه سموم شيميايي خطرناك هستند. اين محصولات با افزايش مواد مغذی از كيفيت و كميت بالايي نسبت به محصولات سنتي مشابه خود برخوردارند. به طور کلی چهار محصول تراريخته پنبه، كلزا، ذرت و سویا بيشترين سطح زير كشت محصولات تراريخته را در دنيا دارا هستند و هر ساله به آمار تنوع محصولات و ميزان سطح زير كشت محصولات كشاورزي تراريخته افزوده مي‌شود.

گزارش شده است كه با توجه به بهبود رشد محصولات، کشاورزان تراريخته‌كار با رضايت و خوشحالی به كشت محصولات تراريخته در زمين‌هاي خود همچنان ادامه مي‌دهند. در کمتر از 20 سال، سطح زير كشت محصولات تراريخته بیش از 100 برابر رشد داشته است. با وجودي كه دانشمندان به اتفاق آرا موافقت کردند که محصولات تراريخته خللي در سلامت انسان و محيط زيست وارد نمي‌كند، هنوز هم برخي بر این باورند که چنین محصولاتي ناامن هستند. با توجه به آمار و ارقام گزارش‌شده توسط خدمات سرويس بين‌المللي دستیابی و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي، از 28 كشور توليد كننده محصولات تراريخته، 11 کشوري که با رضايت بیشترين محصولات تراريخته را در دنيا توليد مي‌كنند؛ به ترتيب عبارتند از: آمريكا، برزيل، آرژانتين، هندوستان، كانادا، چين، پاراگوئه، پاكستان، آفريقاي جنوبي، اروگوئه و بوليوي. شايان ذكر است اين محصولات در راستاي حفظ محيط زيست و سلامت و امنيت انسان محصولات سالمي هستند كه طي نوزده سال كشت و توليد در دنيا بدون ثبت هيچ‌ گونه گزارش علمي و مستند از نگراني‌هاي احتمالي مطرح، كارنامه‌اي درخشان از خود بر جاي گذاشته‌اند. درواقع، افزايش هر ساله سطح زير كشت محصولات تراريخته در دنيا نشان‌دهنده اهميت كاربرد اين محصولات سالم در دنيا است.


منبع: خبرنامه انجمن بيوتكنولوژي، پاييز 94


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.