“ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ”

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ به داﻧﺸــﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي مهم و اثرگذاری در راستای ﺣﻔﻆ و اﺳــﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ انجام داده‎اند، ﺟﻮاﯾﺰي اﻫﺪا ﮐﻨﺪ. بورالیو فریرا دسوزا، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی، گفت: جایزه MIDORI یک جایزه منحصر به فرد بین‎المللی است که به تنوع زیستی اختصاص یافته است. این جایزه برای بزرگداشت تلاش‎های قابل تقدیر افراد در زمینه تنوع زیستی در نظر …


“ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ”

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ به داﻧﺸــﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي مهم و اثرگذاری در راستای ﺣﻔﻆ و اﺳــﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ انجام داده‎اند، ﺟﻮاﯾﺰي اﻫﺪا ﮐﻨﺪ.

بورالیو فریرا دسوزا، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی، گفت: جایزه میدوری یک جایزه منحصر به فرد بین‎المللی است که به تنوع زیستی اختصاص یافته است. این جایزه برای بزرگداشت تلاش‎های قابل تقدیر افراد در زمینه تنوع زیستی در نظر گرفته شده است و در افزایش آگاهی عمومی در مورد نقش مهم تنوع زیستی برای بشریت و اهداف دهه تنوع زیستی سازمان ملل متحد نقش بسزایی دارد.

جایزه میدوری از سال 2010، به مناسبت سال جهانی تنوع زیستی در دهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی در ناگویا، ژاپن و بیستمین سال تاسیس بنیاد محیط زیستی AEON، توسط این بنیاد و با همکاری کنوانسیون تنوع زیستی برگزار و به سه نفر از کسانی که فعالیت در خور توجهی در زمینه حفظ تنوع زیستی داشته‎اند،اعطا می‎شود. مبلغ جایزه صد هزار دلار آمریکا است و اسامی برندگان نیز در اکتبر سال 2016 اعلام خواهد شد. مراسم اعطای جایزه همزمان با سیزدهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی در مکزیک در دسامبر 2016 خواهد بود.


ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند. همچنین متقاضیان ثبت نام  در اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه  فرصت دارند 1395 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳــﺖ ﺑﻪ آدرس iranbiosafetyfocalpoint@gmail.com ارﺳــﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.