جلسه شورای ملی ایمنی زیستی که قرار بود 12 مرداد پس از ۱۵ ماه تأخیر تشکیل شود، از سوی معصومه ابتکار لغو شد.

مهر – با وجود اینکه بیش از ۱۵ ماه از عدم تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست اسحاق جهانگیری می‎گذرد، قرار بود امروز سه شنبه شورای ملی ایمنی زیستی با تأخیر تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که چندی است هجمه‎های کم‎سابقه‎ای علیه محصولات تراریخته صورت می‎گیرد و از سوی دیگر …


جلسه شورای ملی ایمنی زیستی که قرار بود 12 مرداد پس از ۱۵ ماه تأخیر تشکیل شود، از سوی معصومه ابتکار لغو شد.


با وجود اینکه بیش از ۱۵ ماه از عدم تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست اسحاق جهانگیری می‎گذرد، قرار بود امروز سه شنبه شورای ملی ایمنی زیستی با تأخیر تشکیل جلسه دهد.


این در حالی است که چندی است هجمه‎های کم‎سابقه‎ای علیه محصولات تراریخته صورت می‎گیرد و از سوی دیگر دولت برای حمایت از این محصولات تکلیف قانونی دارد.


به گفته برخی کارشناسان، سازمان حفاظت از محیط زیست همسو با افراد مخالف با توسعه فناوری زیستی در اقدامی هماهنگ اتاق بحرانی را علیه تولید ملی این محصولات ایجاد کرده و دلیل لغو ناگهانی این جلسه از سوی ابتکار نیز احتمال اجماع سایر اعضای این شورا از جمله وزرای کشاورزی، بهداشت، علوم و نمایندگان انجمن‎های علمی بر علیه اقدامات ضد فناوری این سازمان پیش‎بینی می‎شود.

شورای ملی ایمنی زیستی بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۸ مجلس تشکیل شده و متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، وزیر علوم، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نماینده انجمن‎های علمی ذی‎ربط و نماینده اعضای هیأت علمی است.


مصوبات این شورا از سوی رئیس جمهور و یا معاون اول ابلاغ می‎شود و دستگاه‎های ذیربط به اجرای آن مکلف هستند. مرجعیت ملی امینی زیستی بر طبق ماده ۱۱ همین قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.


شورای ملی ایمنی زیستی با هدف سیاستگذاری، تصویب آیین نامه‎ها، دستورالعمل‎ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‎های مختلف در حوزه استفاده از محصولات تراریخته تشکیل شده است.

منبع: مهر


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.