شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران عامل اصلی موفقیت برنامه‌های زیست فناوری است

تهیه و تنظیم: فرحناز رضاپور – مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در راستای ایفای نقش خود و تعامل با مخاطبین در ارتباط با زیست فناوری اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در خصوص سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه علمی زیست فناوری از دیدگاه مخاطبین کرد. سئوال مطرح شده گزینه‌های آن و پاسخ‌های دریافتی به شرح ذیل هستند. چنانکه مشاهده می‌شود در گزینه‌های مطرح شده هم از گزینه‌های کمی که …


شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران عامل اصلی موفقیت برنامه‌های زیست فناوری است

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در راستای ایفای نقش خود و تعامل با مخاطبین در ارتباط با زیست فناوری اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در خصوص سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه علمی زیست فناوری از دیدگاه مخاطبین کرد. سئوال مطرح شده، گزینه‌های آن و پاسخ‌های دریافتی به شرح ذیل هستند.


چنانکه مشاهده می‌شود در گزینه‌های مطرح شده هم از گزینه‌های کمی که مرتبط با سنجش رشد بوده استفاده شده که مشخصاً در این خصوص گزینه «بودجه کافی»در نظر گرفته شده و هم گزینه‌های کیفی در ارتباط باافزايش دانش مردم جامعه، نظیر «شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران» و «توسعه روابط علمی بین‌المللی» جهت سنجش توسعه جایگاه زیست فناوری بهره‌برداری شده است. 193 نفر از بازدیدکنندگان سایت در نظرسنجی شرکت کرده‌اند. چهل و یک درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی همه موارد مطرح شده را در ارتقای جایگاه علمی زیست فناوری موثر دانسته‌اند و در آراء انفرادی گزینه‌ها بر خلاف گزینه بودجه کافی، مشاهده شد که مخاطبین سایت گزینه کیفی شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند و این گزینه 38 درصد آراء را به خود اختصاص داده است که البته با احتساب 41 درصد رای منتصب به گزینه همه موارد این آیتم 78 درصد مورد توجه قرار گرفته است. مخاطبین هوشمندانه القا کردند که وجود مدیران شایسته است که فضا را براي بروز خلاقيت‌ها و نبوغ كاركنان فراهم مي‌كند و بدون ايجاد محيطی خلاق، انتظار رشد و شكوفايي نخبگان و ظهور استعداد آن‎ها و در نهایت توسعه علمی امری امکان‌ناپذیر است. چرا که بین یک سازمان خصوصاً سازمان دانش‌محور و کارکنان آن ارتباط متقابل وجود دارد و شايسته‌سالاری در یک سازمان باعث ایجاد فضایي مناسب براي رشد خلاقیت‌ها می‌شود. اختصاص بودجه کافی دومین رتبه در گزینه‌های انفرادی را کسب کرده است که 9 درصد مخاطبین آن را مهمترین عامل ارتقا جایگاه زیست فناوری دانسته‌اند که با احتساب گزینه همه موارد سهم آن تا 51 درصد افزایش یافته است. یعنی نیمی از شرکت‌کنندگان بودجه کافی را عامل ارتقا دانسته‌اند که به جای خود عامل بسیار مهمی است و نقش اساسی در کارکرد مدیران دارد و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که منجر به توسعه علمی می‌شوند، بدون اعتبار کافی هرگز میسر نخواهد شد. گزینه انفرادی سوم توسعه روابط بین‌الملل بوده که 4 درصد آراء انفرادی را به خود اختصاص داده و با احتساب رای همه موارد سهم آن به 45 درصد افزایش می‌یابد. این گزینه از گزینه‌های کیفی مطرح شده بود که به انتخاب شرکت‌کنندگان هوشمندانه در رتبه سوم قرار گرفته است به این معنا که پس از انتخاب مدیران شایسته و فراهم آوردن زمینه فعالیت آن‎ها از طریق اختصاص بودجه کافی توسعه روابط علمی در سطح بین‌الملل ضرورت می‌یابد.

ضمن تشکر از مخاطبین گرامی، این مرکز در نظر دارد تا با توجه به اهمیت موضوع و بحث‌هایی که این روزها در رسانه‌ها در حوزه زیست فناوری مطرح می‌باشند سئوال ذیل را به نظرسنجی بگذارد:

برتری محصولات تراریخته نسبت به محصولات غیر تراریخته چیست؟

محصولات تراریخته سالم‌تر هستند زیرا در مراحل تولید آن‎ها از سموم استفاده نمی‌شود

محصولات تراریخته بر خلاف محصولات غیرتراریخته قبل از ورود به بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند

در مواردی محصولات تراریخته با هدف بهبود کیفیت اصلاح می‌شوند

محصولات تراریخته بر موجودات غیر هدف تاثیر سوئی بر جا نمی‌گذارند

همه موارد فوقممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.