مصرف در ۲۰۰ کشور بدون کوچک‌ترين عوارض نشان‌دهنده سلامت تراریخته‎هاست

ایسنا – جمعي از مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور در نامه ای در حمايت از فنآوري بومي- ملي محصولات گياهي تراريخته تاکید کردند سلامت محصولات تراریخته در چند هزار مطالعه پيمايشي و علمي منتشره در منابع معتبر علمي به اثبات رسيده و کشت گياهان تراريخته در سطح ۱۸۰ ميليون هکتار و صدور مجوز کشت و مصرف آنها در اتحاديه اروپايي و مصرف آن در ۲۰۰ کشور جهان بدون مشاهده کوچک‌ترين عوارض نيز نشان‌دهنده ايمني و سلامت اين فناوري است. در این نامه که به امضای حدود 100 ده‌ها تن از مدیران و اساتید برجسته این حوزه رسیده آمده است: فناوري اصلاح ژنتيک ارقام کشاورزي (محصولات تراريخته) از پيشرفته‌ترين ره‌آوردهاي دانش بشري در …


مصرف در ۲۰۰ کشور بدون کوچک‌ترين عوارض نشان‌دهنده سلامت تراریخته‎هاست


جمعي از مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور در نامه ای در حمايت از فنآوري بومي- ملي محصولات گياهي تراريخته تاکید کردند سلامت محصولات تراریخته در چند هزار مطالعه پيمايشي و علمي منتشره در منابع معتبر علمي به اثبات رسيده و کشت گياهان تراريخته در سطح ۱۸۰ ميليون هکتار و صدور مجوز کشت و مصرف آنها در اتحاديه اروپايي و مصرف آن در ۲۰۰ کشور جهان بدون مشاهده کوچک‌ترين عوارض نيز نشان‌دهنده ايمني و سلامت اين فناوري است.


در این نامه که به امضای حدود 100 ده‌ها تن از مدیران و اساتید برجسته این حوزه رسیده آمده است: فناوري اصلاح ژنتيک ارقام کشاورزي (محصولات تراريخته) از پيشرفته‌ترين ره‌آوردهاي دانش بشري در حوزه کشاورزي بوده و به عنوان ايمن‌ترين و دقيق‌ترين روش اصلاح ارقام براي حل بحران آب کشاورزي، بي‌نيازي از سموم زيانبار براي انسان و محيط زيست و افزايش کميت و کيفيت محصول شناخته مي‌شود. امريکا با هدف انحصار در اين فناوري در کنفرانس اسيلومار در سال ۱۹۷۵ براي اولين بار از دانشمندان جهان خواست به دليل برخي به اصطلاح ابهامات، تحقيق در اين حوزه را متوقف کنند. با اين حال خود با کمک زيست‌فناوري کشاورزي بر امنيت غذايي جهان به ويژه در محصولات اساسي سلطه يافته است. در سال‌هاي بعد، برخي جريان‌هاي تندرو همچون حزب صهيونيستي صلح سبز در پوشش عناوين ارزشمندي همچون محيط زيست و کشاورزي ارگانيک به کانون اصلي انتشار مطالب خلاف واقع و سندسازي عليه زيست‌فناوري بدل شدند. در نتيجه اين تلاش‌ها برخي کشورهاي جهان که شمار آنها به عدد انگشتان دست نمي‌رسد، تحقيق و توسعه گياهان و حيوانات تراريخته را بدون استناد به هيچ مطالعه کارشناسي در کشورشان محدود کردند.


در ايران، تأکيدات قولي و فعلي مقام معظم رهبري نسبت به توليد حيوانات تراريخته در پژوهشگاه رويان پيش‌روي محققان و سياست‌گزاران قرار دارد و سياست‌هاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي ايران (مصوب 3/11/1379)، سند ملي زيست‌فناوري ( سال ۱۳۸۴) و راهبردهاي اجرايي آن مصوب  شوراي عالي انقلاب فرهنگي (سال ۱۳۸۶) و قانون ملي ايمني زيستي (ماده ۲) توليد محصولات تراريخته را تکليف کرده‌اند. همچنين وزراي سابق بهداشت، جناب آقاي دکتر لنکراني و دکتر پزشکيان و مراجع رسمي همچون وزارت بهداشت، ستاد توسعه زيست فناوري، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت کشاورزي، مرجع ملي ايمني زيستي، مراکز تحقيقات ملي، و انجمن‌هاي علمي کشور همواره با رد شايعات بر سلامت اين فناوري تأکيد کرده‌اند.


در سال‌هاي اخير با افزايش پيشرفت‌هاي ايران در زيست‌فناوري، فشارها و تبليغات خلاف واقع بر عليه اين فناوري شدت يافته است. اين فضاسازي رسانه‌اي در دو مقطع در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ به اوج رسيده است. ويژگي مشترک هر دو مقطع، تلاش دانشمندان زيست‌فناوري براي راه‌اندازي توليد بومي بوده است. حال آنکه در ساير مقاطع در ۱۵ سال گذشته که امريکايي‌ها توليدکننده اين محصولات بوده‌اند و ما مصرف‌کننده آن، هيچ نگراني در رسانه‌ها ديده نمي‌شد. جالب آنکه مطابق آمار گمرک کشور از سال ۱۳۸۴ (سال توقف توليد برنج تراريخته تحت فشارهاي رسانه‌اي غيرکارشناسي) تا سال ۱۳۹۱ با وجود رشد ۲۷ درصدي واردات کل کشور، واردات محصولات اساسي (که بيشتر آن از نوع تراريخته بوده است) ۵۳۰ درصد رشد داشته است. بنابراين، حاصل اين جريان رسانه‌اي تا کنون افزايش شديد وابستگي کشور در يکي از شاخه‌هاي بسيار مهم فنآوري کشاورزي و تهديد امنيت غذايي بوده است.


جامعه علمي کشور و اجماع متخصصان زيست‌فناوري کشاورزي کشور از جمله امضاکنندگان اين نامه تأکيد دارند که در وراي حجم انبوه مطالب و شبهات رسانه‌اي عليه اين فناوري، هيچ مقاله و مطالعه علمي و منبع معتبري وجود ندارد. بلکه سلامت اين محصولات در چند هزار مطالعه پيمايشي و علمي منتشره در منابع معتبر علمي به اثبات رسيده است. کشت گياهان تراريخته توسط بيش از ۱۸ ميليون کشاورز در سطح ۱۸۰ ميليون هکتار در ۲۸ کشور از پنج قاره جهان و صدور مجوز کشت و مصرف آنها در اتحاديه اروپايي و مصرف آن در ۲۰۰ کشور جهان بدون مشاهده کوچک‌ترين عوارض نيز نشان‌دهنده ايمني و سلامت اين فناوري است.

منبع: ایسنا


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.