محصولات تراریخته از راه‌های مهم مقابله با تغییرات آب و هوایی

آخرین گزارش سالانه سازمان خوار و بار جهانی درباره وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی بر تأثیرات تغییرات آب و هوا بر کشاورزی و تولید غذا در جهان پرداخته است. این گزارش در کنار تأکید بر تقویت ابداع و نوآوری از طریق تمهیدات مدیریت نوآوری مانند مالکیت فکری به برونداد و محصولات زیست‌فناوری مدرن به ویژه ارقام تراریخته برای حل معضلات ناشی از تنش‌های روزافزون آب و هوایی توجه ویژه‌ای نشان داده‌است. گزارش سازمان خوار و بار جهانی بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای حمایت از تطبیق عملکرد خرده کشاورزان با تغییرات آب و هوایی تأکید کرده است. بر این اساس، زیست‌فناوری مدرن …


سازمان خوار و بار جهانی: محصولات تراریخته از راه‌های مهم مقابله با تغییرات آب و هوایی

آخرین گزارش سالانه سازمان خوار و بار جهانی درباره وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی بر تأثیرات تغییرات آب و هوا بر کشاورزی و تولید غذا در جهان پرداخته است. این گزارش در کنار تأکید بر تقویت ابداع و نوآوری از طریق تمهیدات مدیریت نوآوری مانند مالکیت فکری به برونداد و محصولات زیست‌فناوری مدرن به ویژه ارقام تراریخته برای حل معضلات ناشی از تنش‌های روزافزون آب و هوایی توجه ویژه‌ای نشان داده‌است.

گزارش سازمان خوار و بار جهانی بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای حمایت از تطبیق عملکرد خرده کشاورزان با تغییرات آب و هوایی تأکید کرده است. بر این اساس، زیست‌فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک از فناوری‌هایی است که ظرفیت زیادی برای کمک به خرده کشاورزان و تولیدکنندگان خرد دارد و انعطاف پذیری آن ها را برای تطابق یافتن با شرایط آب و هوایی سخت‌تر بالا می‌برد.

کشاورزان، دامداران، ماهیگیران و… به اموری وابسته هستند که با تغییرات آب و هوایی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، این اقشار جزء آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر تنش‌های آب و هوایی هستند. بنابراین، به دسترسی به فن‌آوری، بازار مناسب، اطلاعات و اعتبار برای بهبود فرایند و سیستمهای تولید در جهت تطبیق با شرایط آب و هوای رو به وخامت نیاز ضروری دارند.

برای دریافت گزارش کامل سازمان خوارو بار جهانی به اینجا مراجعه کنید.

منبع: CBU


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.