تفاهم‌نامه همكاري‌هاي علمي بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شد

ایانا – در راستاي تامین زمينه های همکاري سازنده آموزشی و پژوهشی بين پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ودانشگاه زنجان تفاهم نامه علمی و پژوهشی منعقد شد.این تفاهم نامه که در ۶ ماده و دو نسخه در روز سه شنبه مورخ ۱۸ آبان ماه ۹۵ توسط خلیل جمشیدی رییس دانشگاه زنجان و نیراعظم خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در محل این پژوهشکده به امضا رسید، اهداف ذیل را دنبال می کند. همكاري پژوهشي در قالب طرح هاي تحقيقاتي مشترك مصوب طرفين، اجرای فعاليت پژوهشی مربوط به پايان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری با توافق طرفين و طبق ضوابط تعيين شده از سوی کميته مشترک، همكاري به منظور جذب اعتبارات مالي طرح هاي تحقيقاتی مشترك از منابع داخلي و خارجي، ايجاد ارتباطات علمي …


تفاهم‌نامه همكاري‌هاي علمي بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شد

در راستاي تامین زمينه های همکاري سازنده آموزشی و پژوهشی بين پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ودانشگاه زنجان تفاهم نامه علمی و پژوهشی منعقد شد.این تفاهم نامه که در ۶ ماده و دو نسخه در روز سه شنبه مورخ ۱۸ آبان ماه ۹۵ توسط خلیل جمشیدی رییس دانشگاه زنجان و نیراعظم خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در محل این پژوهشکده به امضا رسید، اهداف ذیل را دنبال می کند.

همكاري پژوهشي در قالب طرح هاي تحقيقاتي مشترك مصوب طرفين، اجرای فعاليت پژوهشی مربوط به پايان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری با توافق طرفين و طبق ضوابط تعيين شده از سوی کميته مشترک، همكاري به منظور جذب اعتبارات مالي طرح هاي تحقيقاتی مشترك از منابع داخلي و خارجي، ايجاد ارتباطات علمي از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت، کارآموزی، كارگاه‌هاي علمي و سمينارهاي علمي و تخصصی در چارچوب قوانين و مقررات، بهره‌مند شدن از امکانات طرفين در زمينه های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بين‌المللی و غيره، تبادل اطلاعات علمی و تحقيقاتی بين دو طرف و برگزاري دوره‌هاي مشترك تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) مصوب براساس قراردادهای فی‌مابين و قوانين و مقررات موجود.

بر پایه همین گزارش، برای تحقق اهداف اين تفاهم‌نامه کميته مشترکی متشکل از دو نفر نماينده از سوی هر یک از طرفين و یک نفر نماینده مرضی الطرفین با حكم رؤساي دو طرف (به مدت دو سال) با تدوین وظايفی تعیین شده و همچنین مقرر شد حقوق و عوايد مادی و معنوی ناشي از همكاري ها و فعاليت‌های مشترک از قبيل فنآوری، نوآوری، ابداع، اختراع، اکتشاف، مقاله، کتاب، برگزاري كارگاه و همايش حسب مورد بر اساس قراردادهاي ذيربط منعقده و سهم تعيين شده هر يك از طرفين در كميته مشترك به طرفين تعيين و تخصيص یابد.

اين تفاهم‌نامه براي مدت ۴ سال از تاريخ امضای طرفين اعتبار داشته و با توافق طرفين قابل تمديد است.

منبع: ایانا


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.