آغاز به کار همزمان سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا در شهر کنکون مکزیک

سمیرا کهک* – برای اولین بار است که سه اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا به صورت همزمان و طی دو هفته برگزار می شوند.در این اجلاس هیئت بلند پایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور دارند. ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی بر عهده دکتر دبیری معاون سازمان حفاظت محیط زیست و هشتمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بر عهده بهزاد قره یاضی مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان …


آغاز به کار همزمان سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا در شهر کنکون مکزیک

برای اولین بار است که سه اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل نا گویا به صورت همزمان و طی دو هفته برگزار می شوند.در این اجلاس هیئت بلند پایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور دارند. ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی بر عهده دکتر دبیری معاون سازمان حفاظت محیط زیست و هشتمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بر عهده بهزاد قره یاضی مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان است.

قابل ذکر است که در هشتمین اجلاس پروتوکل ایمنی زیستی کارتاهنا موضوعات مهمی از جمله تصویب راهنمای ارزیابی محصولات تراریخته، تکمیل اعضای شورای حکام، موضوعات مرتبط با مدیریت محصولات تراریخته، نقل و انتقال ناخواسته فرامرزی این نوع محصولات، ترانزیت و تحقیقات محصولات تراریخته، موضوعات مرتبط با ملاحظات اجتماعی-اقتصادی محصولات تراریخته و همچنین موضوعات مرتبط با پروتکل الحاقی به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در مورد جبران خسارات ناگویا کوالالمپور در دستور کار قرار دارند. علاه بر این در این اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از جنبه موثر بودن و تاثیرگذاری نیز مورد مرور و ارزیابی قرار خواهد گرفت.


پیش بینی می شود در این اجلاس صف آرایی قابل ملاحظه ای وجود نداشته باشد. چرا که امروزه همه کشورها با واقعیات علمی محصولات تراریخته آشنا شده اند. در حال حاضر اتحادیه اروپایی واردات سالیانه سی و سه میلیون تن فقط سویای تراریخته از کشورهای  عمده تولید کننده محصولات تراریخته در صف مصرف کنندگان اصلی این محصولات قرار دارد.

از علاقه مندان دعوت می شود تا اخبار بعدی این سه اجلاس را در مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی دنبال کنند.

*عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی و دبیر شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی کشور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.