لزوم توجه به منابع ژنتیکی کشور برای ایجاد ارقام سازگار با شرایط بومی

عضوهیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران با تاکید بر اینکه ذخایر ژنتیکی بومی نباید صرفا برای نمایش در ویترین تحقیقاتی کشور باشد گفت: ژرم پلاسم (ذخایرژنتیکی) بومی کشور علیرغم ارزش ذاتی گرانبهایش، سهم ناچیزی در ارقام آزاد شده در داخل کشور دارد.
وی افزود: این مواد ژنتیکی طی هزاران سال در اقلیم های متنوع کشور تکامل یافته و مورد گزینش واقع شده اند و لذا از بهترین زمینه ژنتیکی برای سازگاری با زیست بوم‌های کشور و تحمل شرایط نامساعد محیطی، اقلیمی و زیستی برخوردارند گفت: در حال حاضر مراکز نگهداری ژرم‌پلاسم از فقر منابع مالی و فرسودگی تجهیزات رنج می برند.
دکتر زهراوی بیان کرد خطر آتش سوزی و سایر حوداث غیرمترقبه هر لحظه …

عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی تأکید کرد:

لزوم توجه به منابع ژنتیکی کشور برای ایجاد ارقام سازگار با شرایط بومی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عضوهیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران با تاکید بر اینکه ذخایر ژنتیکی بومی نباید صرفا برای نمایش در ویترین تحقیقاتی کشور باشد گفت: ژرم پلاسم (ذخایرژنتیکی) بومی کشور علیرغم ارزش ذاتی گرانبهایش، سهم ناچیزی در ارقام آزاد شده در داخل کشور دارد.

وی افزود: این مواد ژنتیکی طی هزاران سال در اقلیم های متنوع کشور تکامل یافته و مورد گزینش واقع شده اند و لذا از بهترین زمینه ژنتیکی برای سازگاری با زیست بوم‌های کشور و تحمل شرایط نامساعد محیطی، اقلیمی و زیستی برخوردارند گفت: در حال حاضر مراکز نگهداری ژرم‌پلاسم از فقر منابع مالی و فرسودگی تجهیزات رنج می برند.

دکتر زهراوی بیان کرد خطر آتش سوزی و سایر حوداث غیرمترقبه هر لحظه این مواد گرانبها را تهدید می کند. وی ادامه داد بانک های ژن داخل کشور معمولاً به عنوان بخشی از مراکز تحقیقاتی بوده و فاقد تشکیلات مستقل یا ردیف اعتباری ویژه هستند و لذا از سرانه بودجه تحقیقاتی مجموعه های مربوطه که ذیل آن قرار دارند بهره مند می شوند که در مقایسه با هزینه هنگفت مورد نیاز برای نگهداری این مواد ناچیز است

وی افزود:کمبود منابع مالی سبب شده پایش این ذخایر ژنتیکی در عرصه طبیعی و نگهداری و احیاء آنها در بانکهای ژن با دشواری و معضلات عدیده ای همراه باشد. در اثر این عوامل، فرسایش مواد ژنتیکی در بانک های ژن کشور خطری کمتر از فرسایش ژنتیکی در عرصه طبیعی ندارد.

عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران اظهار داشت نقش ذخایر ژنتیکی بومی صرفا برای نمایش در ویترین تحقیقاتی کشور نباید باشد، این دیدگاه باید تغییر کند. وی گفت: وابستگی به مواد ژنتیکی وارد شده از خارج کشور برای تولید رقم پدیده نامطلوبی است و برخلاف موازین استراتژیک و پدافندی کشور است و :جهت رفع وابستگی به کشورهای خارجی بایستی سازوکارهای تشویقی و یا حتی اجباری برای استفاده از این ذخایر ژنتیکی حداقل برای گونه های گیاهی کشاورزی که خاستگاه ایران دارند تعبیه شود.

وی افزود: نظام تحقیقات کشور یا به ارزش استفاده از این مواد اعتقاد ندارد و فقط به چشم کلکسیونهای زینتی، این منابع را جمع آوری و نگهداری می کند، که بعید است چنین نگرشی وجود داشته باشد و یا اگر به این امر اعتقاد دارد، در عمل سهمی که به این این ذخایر ارزشمند در چرخه معرفی و تولید ارقام اختصاص یافته در مقایسه با ظرفیت عظیم موجود در آنها، به هیچ وجه راضی کننده نیست. باید یک مطالعه آسیب شناسی در این زمینه انجام و مشخص شود که نقص این سیستم در کجا است که منجر به چنین خروجی شده است.

دکتر زهراوی متذکرشد: وقت آن رسیده که تعارف را کنار بگذاریم، اگر اعتقادی به ارزش این منابع وجود دارد باید اقدام جدی در زمینه حفاظت از این منابع صورت گیرد و در مقام عمل و اجرا، زمینه ی ورود این مواد در چرخه تولید رقم فراهم شود.

وی بابیان اینکه اهمیت نابودی ذخایر ژنتیکی بیشتر از بحران کمبود آب نباشد کمتر از آن نیست گفت: در بحران کمبود آب همه فریاد می زنند ولی اقدام انجام نمی شود اما در مورد نابودی ذخایر ژنتیکی نه کسی فریاد میزند و نه اقدامی انجام می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.