حفاظت از تنوع زیستی با حمایت بخش کشاورزی

طبق اعلامیه ای که در سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد در شهر کنکون مکزیک در دسامبر 2016 صادر شد دولت های167 کشور با توجه ویژه به تغییر اقلیم، بیان کردند که حفاظت از تنوع زیستی در همه بخش های کشاورزی برای دستیابی به توسعه پایدار شامل امنیت غذایی ضروری است.
بر اساس این اعلامیه، جامعه جهانی موظف است ازبخش های مختلف دولتی و اقتصادی برای حفاظت از تنوع زیستی کمک بگیرد. این الزام جدا از وظیفه وزارت …


در سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی و با حمایت قاطع 167 کشور جهان تصویب شد:

حفاظت از تنوع زیستی با حمایت بخش کشاورزی

 


طبق اعلامیه ای که در سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد در شهر کنکون مکزیک در دسامبر 2016 صادر شد دولت های167 کشور با توجه ویژه به تغییر اقلیم، بیان کردند که حفاظت از تنوع زیستی در همه بخش های کشاورزی برای دستیابی به توسعه پایدار شامل امنیت غذایی ضروری است.

بر اساس این اعلامیه، جامعه جهانی موظف است ازبخش های مختلف دولتی و اقتصادی برای حفاظت از تنوع زیستی کمک بگیرد. این الزام جدا از وظیفه وزارت یا سازمان محیط زیست در هر کشور است. همچنین دولت ها نیز متعهد شدند تا با پیروی از برنامه علمی دقیق در خصوص محافظت های معمول و نیز استفاده پایدار از تنوع زیستی برای بهبود شرایط زندگی به این تصمیم متعهد باشند.

ماریا هلنا سمدو، معاون مدیر کل سازمان خوار وبار جهانی، گفت این بیانیه نقطه عطفی در پیوند دو بخش کشاورزی و تنوع زیستی است که اغلب جدا از هم و گاها در تقابل با هم در نظر گرفته شده اند، وی افزود کشاورزی در نوع خود یکی از اصلی ترین کاربرهای تنوع زیستی است اما همزمان توانایی حفاظت از تنوع زیستی را هم دارد.

متن اعلامیه صادر شده در سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی را در اینجا ببینید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.