شماره جدید نشریه ایمنی زیستی منتشر شد

شماره های پیاپی تابستان و پاییز نشریه خبری، علمی، آموزشی و ترویجی ایمنی زیستی منتشر شد. در این دو شماره به موضوعاتی با محور فواید محصولات تراریخته برای انسان و محیط زیست، رویکرد وزارت بهداشت نسبت به محصولات تراریخته، حمایت قاطع جامعه علمی کشور از فناوری تراریخته، موانع توسعه مهندسی ژنتیک، دستاوردهای محصولات تراریخته بیست سال پس از گذشت تجاری سازی آن ها، بررسی و تصویب آیین نامه داخلی شورای ملی ایمنی …


مهمترین اخبار و اطلاعات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و جهان

شماره جدید نشریه ایمنی زیستی منتشر شد


شماره های پیاپی تابستان و پاییز نشریه خبری، علمی، آموزشی و ترویجی ایمنی زیستی منتشر شد. در این دو شماره به موضوعاتی با محور فواید محصولات تراریخته برای انسان و محیط زیست، رویکرد وزارت بهداشت نسبت به محصولات تراریخته، حمایت قاطع جامعه علمی کشور از فناوری تراریخته، موانع توسعه مهندسی ژنتیک، دستاوردهای محصولات تراریخته بیست سال پس از گذشت تجاری سازی آن ها، بررسی و تصویب آیین نامه داخلی شورای ملی ایمنی زیستی پرداخته شده است.

همچنین بخش معرفی منابع معتبر برای آشنایی با محصولات تراریخته و پرسش و پاسخ تراریخته از دیگر مطالب این دو شماره است که برای آشنایی بیشتر خوانندگان با این محصولات در نظر گرفته شده است.

صداها و دیدگاه ها از دیگر بخش های خبرنامه ایمنی زیستی است که در هر شماره به انعکاس نظرات کارشناسان و دانشمندان سراسر جهان در مورد فناوری تراریخته می پردازد. انعکاس این نظرات از این جهت که، برخلاف ادعای فناوری هراسان، موید پذیرش بالای این فناوری و محصولات حاصل از آن در سراسر جهان است حائز اهمیت است.

خبرنامه ایمنی زیستی، نشریه خبری، علمی، آموزشی و ترویجی انجمن علمی ایمنی زیستی است که شماره های تابستان و پاییز 95 آن در هشتمین سال متوالی انتشار، به تازگی در دسترس علاقه مندان به مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی قرار گرفته است.

فناوری دوستان گرامی میتوانند برای دریافت شماره های تابستان و پاییز این خبرنامه به وب سایت انجمن ایمنی زیستی ایران مراجعه کنند.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.