کارت سبز بولیوی به محصولات تراریخته

نتایجی پژوهشی که به تازگی در کشور بولیوی انجام شده است نشان می دهد که تولید سویا و ذرت تراریخته در بولیوی منجر به افزایش سود به مقدار 150 میلیون دلار خواهد شد.

بر پایه نتایج این پژوهش ده ساله که تحت عنوان اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سویا و ذرت تراریخته توسط انجمن تولیدکنندگان گندم و دانه های روغنی، موسسه تجارت خارجی بولیوی و اتاق کشاورزی شرق در بولیوی انجام شده است استفاده از سویای تراریخته مقاوم به علف کش، اولین محصول تراریخته که در بولیوی مجوز تولید …


کارت سبز بولیوی به محصولات تراریخته

نتایجی پژوهشی که به تازگی در کشور بولیوی انجام شده است نشان می دهد که تولید سویا و ذرت تراریخته در بولیوی منجر به افزایش سود به مقدار 150 میلیون دلار خواهد شد.

بر پایه نتایج این پژوهش ده ساله که تحت عنوان اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سویا و ذرت تراریخته توسط انجمن تولیدکنندگان گندم و دانه های روغنی، موسسه تجارت خارجی بولیوی و اتاق کشاورزی شرق در بولیوی انجام شده است استفاده از سویای تراریخته مقاوم به علف کش، اولین محصول تراریخته که در بولیوی مجوز تولید و مصرف دریافت کرد، باعث صرفه جویی ارزی به مبلغ  177 میلیون دلار بین سالهای 2005 تا 2015 شده است.

طبق این پژوهش همچنین کاهش مصرف آفت کش به مقدار 1574 تن در سال باعث ذخیره 66 میلیون دلار می شود.

و افزایش عملکرد محصول به مقدار بیش از 200 هزار تن، سالانه 50 میلیون دلار سود در پی خواهد داشت. کشت ذرت تراریخته نیز باعث می شود مصرف سموم به مقدار 376 تن کاهش یابد و مقدار محصول 87 هزار تن افزایش یابد که این مقدار افزایش عملکرد باعث یازده میلیون دلار افزایش در آمد خواهد شد. بر اساس این پژوهش کشت محصولات تراریخته باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به مقدار 7 هزار تن و ذخیره آب به مقداری معادل 120 میلیون لیتر خواهد شد. این مقدار آب می تواند به مصرف 12 هزار خانواده برسد.

گری رودریگوئز، رئیس موسسه تجارت خارجی بولیوی، گفت حمایت دولت از زیست فناوری حمایت از کشاورزان است که منجر به پیشرفت کشور در زمینه زیست فناوری خواهد شد.

رودریگوئز افزود چنین مطالعاتی منجر به پیشرفت چشمگیری در زیست فناوری کشاورزی و خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات می شود. 

بولیوی امیدوار است با استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته بتواند به استقلال در تامین امنیت غذایی دست یابد و از واردات بی نیاز شود.

منبع: lostiempos


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.