سیاست‌زدگی به پژوهش و توسعه علمی کشور آسیب زده است

رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پژوهش و توسعه علمی کشور نباید تحت تاثیر سیاست باشد عنوان کرد: اگر تمام مجموعه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تامین بودجه کشور تابع نقشه جامع علمی کشور باشد، مطمئنا در سیاستگذاری‌ها پایداری ایجاد خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی پویا خواهند شد که به پژوهش در دانشگاه‌ها مرتبط شوند.

دکتر قاسم عمو عابدینی در این برنامه با موضوع پژوهش در عرصه علمی کشور گفت: پژوهش‌های ما باید مرتبط با صنعت باشد به این معنا که پژوهش‌ها باید در جهت انتفاع صنعت باشد که دولت باید توجه ویژه به این بخش داشته باشد.

رئیس مرکز فناوری‌های نوین در علوم زیستی تأکید کرد:

سیاست‌زدگی به پژوهش و توسعه علمی کشور آسیب زده است

رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پژوهش و توسعه علمی کشور نباید تحت تاثیر سیاست باشد عنوان کرد: اگر تمام مجموعه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تامین بودجه کشور تابع نقشه جامع علمی کشور باشد، مطمئنا در سیاستگذاری‌ها پایداری ایجاد خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی پویا خواهند شد که به پژوهش در دانشگاه‌ها مرتبط شوند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از روابط عمومی برنامه رادیویی گفت‌وگوی علمی، دکتر قاسم عمو عابدینی در این برنامه با موضوع پژوهش در عرصه علمی کشور گفت: پژوهش‌های ما باید مرتبط با صنعت باشد به این معنا که پژوهش‌ها باید در جهت انتفاع صنعت باشد که دولت باید توجه ویژه به این بخش داشته باشد.

وی به وضعیت نابسامان در همه حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: پایداری در بخش خصوصی وجود ندارد تا بتواند همراه با صنعت از بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی حمایت کند. بنابراین نباید انتظار داشت این شکست از طریق بخش دولتی جبران شود.

وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی در کشورهای خارجی بیش از 60 درصد است، اظهار کرد: این در حالی است که در ایران این موضوع کاملا برعکس است و اگر قرار باشد بودجه‌ای جهت افزایش منابع مالی امور دولتی کاهش یابد، بودجه پژوهشی در اولویت است.

رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در این خصوص که چه میزان از اهداف برنامه پنجم محقق شده است، گفت: متاسفانه زمانی که برنامه‌های توسعه و دولت‌ها تغییر می‌کنند، سیاست‌ها نیز عوض می‌شوند. در حالی که پژوهش و توسعه علمی کشور نباید تحت تاثیر سیاست باشد.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.