ارقام تراریخته مقاوم به ویروس موزاییک نیشکر تولید می‌شود

دانشمندان موفق شدند ژنی را که مسئول تولید پروتئین مقاومت به ویروس موزاییک نیشکر و ذرت را شناسایی کنند. شناسایی این ژن به تولید ارقام تراریخته مقاوم به این ویروس کمک می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) از مهم ترین ویروس های حمله کننده به گیاهان خانواده پوآسه از قبیل ذرت، سورگوم و نیشکر است و باعث ایجاد کلروسیس (ابلق شدن برگ) و کاهش رشد زایشی و تولید محصول در این گیاهان می شود که شناسایی ژن جدید می‌تواند موجب تولید گیاهان مقاوم در آینده شود.

ارقام تراریخته مقاوم به ویروس موزاییک نیشکر تولید می‌شود

دانشمندان موفق شدند ژنی را که مسئول تولید پروتئین مقاومت به ویروس موزاییک نیشکر و ذرت را شناسایی کنند. شناسایی این ژن به تولید ارقام تراریخته مقاوم به این ویروس کمک می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) از مهم ترین ویروس های حمله کننده به گیاهان خانواده پوآسه از قبیل ذرت، سورگوم و نیشکر است و باعث ایجاد کلروسیس (ابلق شدن برگ) و کاهش رشد زایشی و تولید محصول در این گیاهان می شود که شناسایی ژن جدید می‌تواند موجب تولید گیاهان مقاوم در آینده شود.

پیشتر در ذرت یک جایگاه صفت کمی (QTL) با نام Scmv1 برای مقاومت به این ویروس شناسایی شده بود ولی اخیراً دانشمندان چینی موفق شدند ژن مسئول مقاومت به این ویروس و پروتئینی را که این ژن تولید می‌کند شناسایی کنند.

ژن تازه کشف شده ، یک نوع پروتئین تئوردوکسین (Trx) کد می کند که نقش چپرونی دارد. در مطالعه اخیر مشخص شد که میزان مقاومت با میزان بیان ژن رابطه مستقیم داشته و همین طور نقش این پروتئین ، مستقل از مسیرهای مرتبط با هورمون های گیاهی مانند سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید است. از این رو این ژن ، از مکانیسم سلولی کاملاً جدیدی برای ایجاد مقاومت به ویروس ها استفاده می کند که می تواند برای کشف مسیرهای مقاومت جدید مورد توجه واقع شود.

سه نوع مقاومت علیه ویروس ها در گیاهان شناسایی شده است: ۱- مکانیسم های خاموش کننده ژن های ویروسی در میزبان که مقاومت مقطعی ایجاد می کند ۲- مقاومت های فعال با ژن های غالب و ۳- مقاومت با ژن های مغلوب از طریق ناهمخوانی عوامل ویروسی با پروتئین های هدف در میزبان. از این میان اصلاح نباتات تنها برای ایجاد مقاومت نوع دوم انجام می شود. تاکنون هیچ ژنی که مقاومت نوع دوم علیه SCMV ایجاد کند شناسایی و کلون نشده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.