مهندسی قارچ‌ها برای تولید سوخت‌ها به جای سموم

قارچ‌های رشته‌ای که معمولاً به عنوان کپک‌ها شناخته می‌شوند، تنوع قابل توجهی از مولکول‌های طبیعی با خواص منحصر به فرد را تولید می‌کنند. بسیاری از این محصولات جانبی به عنوان مواد دارویی و آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده شده‌اند و برخی ممکن است جایگزین‌هایی نویدبخش برای سوخت‌های فسیلی باشند. اما دیگر محصولات جانبی سمومی هستند که می‌توانند ذخیره جهانی غذا را آلوده کنند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن محققان با بررسی یک قارچ آلوده‌کننده گیاه بنام فوزاریوم گرامیناروم با ترکیب روش‌های میکروسکوپی و پروتئومیک نشان دادند که یک اندامک در داخل سلول‌های قارچ‌ها بنام شبکه آندوپلاسمی به عنوان یک کارخانه سلولی برای سنتز محصولات طبیعی متنوعی به نام …


مهندسی قارچ‌ها برای تولید سوخت‌ها به جای سموم

قارچ‌های رشته‌ای که معمولاً به عنوان کپک‌ها شناخته می‌شوند، تنوع قابل توجهی از مولکول‌های طبیعی با خواص منحصر به فرد را تولید می‌کنند. بسیاری از این محصولات جانبی به عنوان مواد دارویی و آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده شده‌اند و برخی ممکن است جایگزین‌هایی نویدبخش برای سوخت‌های فسیلی باشند. اما دیگر محصولات جانبی سمومی هستند که می‌توانند ذخیره جهانی غذا را آلوده کنند.


به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن محققان با بررسی یک قارچ آلوده‌کننده گیاه بنام فوزاریوم گرامیناروم با ترکیب روش‌های میکروسکوپی و پروتئومیک نشان دادند که یک اندامک در داخل سلول‌های قارچ‌ها بنام شبکه آندوپلاسمی به عنوان یک کارخانه سلولی برای سنتز محصولات طبیعی متنوعی به نام سزکوئی ترپن ایفای نقش می‌کند. برخی از سزکوئی ترپن ها سمومی هستند که دانه‌های کشت شده مانند گندم و جو را آلوده می‌کنند، اما انواع دیگر آنها پیش‌سازهای بالقوه‌ای برای سوخت‌های جایگزین هستند.

درک اینکه کپک‌ها چگونه این مولکول‌ها را می‌سازند برای مهندسی سلول‌های قارچی جهت تولید محصولات با ارزش بجای سموم مضر، ضروری است. شبکه آندوپلاسمی به عنوان یک ناحیه عملیاتی مرکزی برای گردآوردن مواد اولیه جهت سنتز سزکوئی ترپن و همچنین به عنوان یک خط مونتاژ هماهنگ کننده چندین مرحله از مسیرهای واکنش های بیوسنتزی برای سنتز موثر سزکوئی ترپن عمل می‌کند.

برخی از دانشمندان یک سزکوئی ترپن به نام بیزابولنbisabolene) ) را پیشنهاد داده‌ند که می‌تواند یک پیش ساز جهت جایگزینی مناسب سوخت بیودیزل باشد. از سوی دیگر، قارچ از همان مسیر مولکولی برای تولید یک ترکیب بنام ومیتوکسین  vomitoxin  استفاده می‌کند که دانه‌هایی مانند گندم و جو را آلوده کرده و برای سلامتی انسان خطرناک به شمار می‌آید.

با درک چگونگی سنتز این مولکول‌ها در سلول‌های قارچ‌ها ممکن است مهندسی این مسیرهای بیوشیمیایی برای تولید محصولات ارزشمند به جای سموم نامطلوب ممکن باشد.

جهت دریافت مقاله منتشر شده در همین زمینه به اینجا مراجعه کنید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.