نامگذاری یک گونه جدید قارچ بومی به نام باستانی مازندران (طبرستان)

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق با شناسایی و نامگذاری یک گونه قارچ بومی جدید به نام باستانی مازندران(طبرستان) شدند که از مزارع برنج جداسازی شده است
استان مازندران، زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی است که هر کدام اهمیت اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی خود را دارند. همچنین محصولات کشاورزی این استان پهناور مانند برنج، چای و غیره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در خصوص این گونه جدید قارچ گفت: با توجه به ارتباط نزدیک حیات و فعالیت اکوسیستم ها و محصولات کشاورزی با حیات و فعالیت جامعه میکربی، جوامع پیشرفته با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه دائماً در پی افزایش کارآیی محصولات کشاورزی و پایداری اکوسیستم های طبیعی خود هستند، اما این امر در کشور بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.


توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت

نامگذاری یک گونه جدید قارچ بومی به نام باستانی مازندران (طبرستان)

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق با شناسایی و نامگذاری یک گونه قارچ بومی جدید به نام باستانی مازندران(طبرستان) شدند که از مزارع برنج جداسازی شده است

استان مازندران، زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی است که هر کدام اهمیت اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی خود را دارند. همچنین محصولات کشاورزی این استان پهناور مانند برنج، چای و غیره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از روابط  عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در خصوص این گونه جدید قارچ گفت: با توجه به ارتباط نزدیک حیات و فعالیت اکوسیستم ها و محصولات کشاورزی با حیات و فعالیت جامعه میکربی، جوامع پیشرفته با انجام تحقیقات گسترده  در این زمینه دائماً در پی افزایش کارآیی محصولات کشاورزی و پایداری اکوسیستم های طبیعی خود هستند، اما این امر در کشور بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. از جذاب ترین نقش های میکروارگانیسم ها در این زمینه می توان به نقش آن ها در تنظیم رشد، تولید بذر، گل دهی، و در کل فیزیولوژی گیاه و محصولات کشاورزی اشاره نمود.

وی افزود: یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان مازندران برنج است. نظر به ارتباط بسیار نزدیک فیزیولوژی گیاهی با ارتباطات میکربی می توان از میکروارگانیسم ها برای افزایش کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی، از جمله برنج، استفاده کرد. در این راستا محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه الزهراء از میان قارچ هایی که از خاک مزارع برنج جداسازی شده بود توانستند یک گونه جدید قارچ سلومایست (coelomycete)  را شناسایی کنند. این قارچ به جنس Pyrenochaetopsis تعلق داشته و بر اساس مطالعات فیلوژنی مولکولی انجام شده توسط محققین مرکز این گروه از قارچ ها ارتباط انتخابی با گیاهان خانواده گرامینه (گندمیان) دارند. این گونه به نام باستانی استان مازندران یعنی طبرستان نام گذاری شده و نام علمی آن Pyrenochaetopsis tabarestanensis است.

فاضلی خاطر نشان کرد:  کوشش ما در این مرکز در جهت معرفی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور است. در این میان ذخایر زیستی بومی از اهمیت بسیار بسزایی برخوردارند چرا که این موجودات، واجد توانمندی های بالقوه ای از نظر علمی و کاربردی هستند که باید مورد مطالعه گسترده قرار گیرند. در مورد این گونه جدید شاید ارتباطی مشخص بین گیاه برنج و قارچ وجود داشته باشد که خود می تواند فیزیولوژی گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. نظر به این واقعیت که این گروه از قارچ ها در کشور بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند، لذا می توانند موضوع بسیار جالب توجهی برای انجام مطالعات گسترده اکولوژی مولکولی، برهم کنش های گیاه-قارچ، و فیزیولوژی مولکولی باشند.

لازم به ذکر است نمونه های این گونه قارچ بومی در بانک میکروارگانیسم ها، یکی از کلکسیون های زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی 30051 IBRC-M  و  IBRC-M 30047  نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان هستند.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.