امکان استفاده از فرایند تبدیل کربن دی‌‌اکسید برای سنتز سوخت زیستی

استفاده از یک روش جدید که شامل آنزیم کلیدی تنظیم‌کننده نیتروژن جهانی است، از راهی مؤثر برای تبدیل کربن دی‌اکسید به کربن مونواکسید حکایت دارد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن اخیرا محققان موفق شدند که جزء ردوکتاز آنزیم نیتروژناز را به تنهایی، در باکتری Azotobacter vinelandii بیان کنند و کربن دی‌اکسید را به کربن مونواکسید تبدیل کنند؛ این نتایج تعجب این گروه از محققان را به دنبال داشت، زیرا تا پیش از این تصور بر این بود که نیتروژناز، نیتروژن را به آمونیوم تبدیل می‌کند.


امکان استفاده از فرایند تبدیل کربن دی‌‌اکسید برای سنتز سوخت زیستی

استفاده از یک روش جدید که شامل آنزیم کلیدی تنظیم‌کننده نیتروژن جهانی است، از راهی مؤثر برای تبدیل کربن دی‌اکسید به کربن مونواکسید حکایت دارد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن اخیرا محققان موفق شدند که جزء ردوکتاز آنزیم نیتروژناز را به تنهایی، در باکتری Azotobacter vinelandii بیان کنند و کربن دی‌اکسید را به کربن مونواکسید تبدیل کنند؛ این نتایج تعجب این گروه از محققان را به دنبال داشت، زیرا تا پیش از این تصور بر این بود که نیتروژناز، نیتروژن را به آمونیوم تبدیل می‌کند.

محیط داخلی Azotobacter vinelandii علاوه بر عملکرد ردوکتاز، می‌تواند واکنش‌های کاهشی دیگری را نیز پوشش دهد؛ که بیشتر با عنوان مکانیسم‌های محافظت اکسیژن و در حضور دهنده‌های الکترون فیزیولوژیکی شناخته می‌شود. دانشمندان متوجه شدند که توانایی احیا کربن دی‌اکسید و آزادسازی کربن مونواکسید، این باکتری را به‌عنوان سیستم زنده سلولی معرفی می‌کند. سیستمی که می‌تواند برای بازیابی کربن دی‌اکسید اتمسفر و تبدیل آن به سوخت زیستی و سایر محصولات شیمایی تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

 توانایی این باکتری در تبدیل کربن دی‌اکسید به کربن مونو اکسید، راه جدیدی را گشوده است که می‌تواند در تبدیل گازهای گلخانه‌ای به مواد اولیه‌ای که در تهیه سوخت‌های زیستی به کار گرفته می‌شود، یاری‌دهنده باشد و امکان حل دو مشکل بزرگ گرمای جهانی و کمبود انرژی را فراهم کند.

برای دریافت جزئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.