ژن موثر بر عمکلرد بذر کشف شد

ژنی که بر عمکلرد بذر گیاهان زراعی خوراکی موثر است توسط پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم گیاهی دونالد دنفورث کشف شد.

یک تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر توماس بروتنل، رئیس موسسه و پژوهشگرانی از کارگروه مشترک ژنوم در وزارت علوم ایالات متحده آمریکا طی مطالعاتی ژن هایی را شناسایی کردند که در گلدهی گیاه دم روباهی سبز نقش دارند. گیاه دم روباهی سبز به عنوان گیاه مدل در مطالعه تثبیت …


ژن موثر بر عمکلرد بذر کشف شد

ژنی که بر عمکلرد بذر گیاهان زراعی خوراکی موثر است توسط پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم گیاهی دونالد دنفورث کشف شد.

یک تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر توماس بروتنل، رئیس موسسه و پژوهشگرانی از کارگروه مشترک ژنوم در وزارت علوم ایالات متحده آمریکا طی مطالعاتی ژن هایی را شناسایی کردند که در گلدهی گیاه دم روباهی سبز نقش دارند. گیاه دم روباهی سبز به عنوان گیاه مدل در مطالعه تثبیت دی اکسید کربن از طریق فتوسنتز در گیاهان C4 استفاده میشود. نتایج این پژوهش در مجله نیچر منتشر شده است.

تیم تحقیقاتی چهار جهش را که در ایجاد خوشه های گلهایی که از نظر ظاهری یکدست نبودند شناسایی کردند. آن ها همچنین ژن موثر در عملکرد بذر را شناسایی کردند. شناسایی این ژن برای بهبود بخشیدن به عملکرد گیاهان زراعی خوراکی مانند ذرت ضروری است. آزمایشگاه بروتنل برای شناسایی جهش عامل صفت مورد نظر دو هزار و هفتصد تیره از گیاه را توالی‌یابی کردند. در نهایت تأیید شد که یک ژن همسان در ذرت نیز نقش مشابهی را بر عهده دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.