نیشکر تراریخته برای تولید سوخت زیستی و قند بیشتر

یک تیم تحقیقاتی دانشگاه ایلینوی از طریق مهندسی ژنتیک، نیشکر را برای تولید روغن در برگ و ساقه خود به منظور تولید سوخت زیستی اصلاح کرد. این نیشکر اصلاح شده ژنتیکی همچنین به طور قابل توجهی قند بیشتری نسبت به شاهد تولید می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، گیاهان دومنظوره که توانایی تولید قند و روغن را به طور همزمان دارا هستند، در هر هکتار ۵ برابر نسبت به سویا و دو برابر نسبت به ذرت سودمند ترند. از همه مهم تر اینکه گیاهانی مثل نیشکر می‌توانند در زمین‌های حاشیه‌ی سواحل رشد کنند که برای رشد ذرت و سویا مناسب نیستند.

نیشکر تراریخته برای تولید سوخت زیستی و قند بیشتر

یک تیم تحقیقاتی دانشگاه ایلینوی از طریق مهندسی ژنتیک، نیشکر را برای تولید روغن در برگ و ساقه خود به منظور تولید سوخت زیستی اصلاح کرد. این نیشکر اصلاح شده ژنتیکی همچنین به طور قابل توجهی قند بیشتری نسبت به شاهد تولید می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، گیاهان دومنظوره که توانایی تولید قند و روغن را به طور همزمان دارا هستند، در هر هکتار ۵ برابر نسبت به سویا و دو برابر نسبت به ذرت سودمند ترند. از همه مهم تر اینکه گیاهانی مثل نیشکر می‌توانند در زمین‌های حاشیه‌ی سواحل رشد کنند که برای رشد ذرت و سویا مناسب نیستند.

با بررسی و استخراج روغن از دو لاین تغییر یافته مشخص شده که میزان روغن به ترتیب ۶۷ % و ۱۶۷% نسبت به تغییر نیافته‌ها بیشتر بوده است. روغن بدست آمده به لحاظ ترکیب، قابل مقایسه با انواع روغن استخراجی از جلبک مهندسی شده برای تولید روغن است. همچنین کاهشی در تولید میزان قند این گیاهان صورت نگرفته بود.

تا به امروز پروژه‌ی مهندسی گیاهان برای جایگزینی روغن در چغندرقند و سورگوم (PETROSS) توانسته نیشکر با میزان ۱۳% روغن مهندسی کند که ۸% از این روغن می‌تواند به سوخت زیستی تبدیل شود. طبق آنالیزهای ارزش اقتصادی پروژه‌ها، نیشکر فقط با ۵ % روغن می‌توانند بیش از ۱۲۳ گالن سوخت زیستی بیشتر از سویا و ۳۵۰ گالن بیشتر از ذرت در هکتار تولید کنند.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.